Пратите нас на друштвеним мрежама
facebook-icon      skype-icon      twitter-icon      youtube-icon   
Наслов Датум креирања
ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ ПОСТОЈЕЋЕГ ОБЈЕКТА И ИЗГРАДЊУ ХИРУШКОГ БЛОКА ОПШТЕ БОЛНИЦЕ У АЛЕКСИНЦУ 17 јануар 2023
ИЗВЕШТАВАЊЕ 2022 12 јануар 2023
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОЧЕТКУ ПОСТУПКА ИЗРАДЕ И ДОНОШЕЊА ПЛАНА УПРАВЉАЊА РИЗИЦИМА ОД ПОВРЕДЕ ПРИНЦИПА РОДНЕ РАВНОПРАВНОСТИ 10 јануар 2023
Агенција за безбедност саобраћаја је објавила Јавни позив за доделу заштитних рамова за употребљавани трактор свим заинтересованим физичким И правним лицима који испуњавају услове по Уредби о условима И начину спровођења субвенционисане доделе заштитних р 15 новембар 2022
Обавештава се јавност да је овај орган oператеру СТРАТО ПЛУС ДОО МОРАВАЦ, матични бр. 17294997, ПИБ 100567870,издао интегралну дозволу (регистарски број 13) за третман, односно складиштење и поновно искоришћење неопасног отпада, у постројењу на КП бр. 233 21 октобар 2022
ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ИЗГРАДЊУ СТАНИЦЕ ЗА СНАБДЕВАЊЕ ГОРИВОМ МОТОРНИХ ВОЗИЛА НА КП.БР.2289 И 2290 КО ТЕШИЦЕ 12 октобар 2022
ЈАВНИ УВИД ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПОДРУЧЈА "НОВО НАСЕЉЕ" У АЛЕКСИНЦУ 05 октобар 2022
ЈАВНИ УВИД ПО СКРАЋЕНОМ ПОСТУПКУ ЗБОГ МАЊИХ ИЗМЕНА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ АЛЕКСИНЦА 22 септембар 2022
Обавештење о поднетом захтеву 14 септембар 2022
ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ РАДНЕ ЗОНЕ "ЖИТКОВАЦ" У ЖИТКОВЦУ, ОПШТИНА АЛЕКСИНАЦ 03 јун 2022