Пратите нас на друштвеним мрежама
facebook-icon      skype-icon      twitter-icon      youtube-icon   
Штампа

ИНФОРМАТОР О РАДУ

Информатор о раду садржи основне информације о Општини Алексинац, о организационој структури, надлежностима, обавезама и овлашћењима, као и опис поступања Општине Алексинац у оквиру надлежности које има.

Информатор о раду Општине Алексинац сачињен је у складу са Изменама и допунама Закона о слободном приступу информацијама од јавног заначаја и Упутсвом за израду и објављивање информатора о раду органа јавне власти.

Информатора о раду објављује се у електронском и машински читљивом облику у оквиру Јединственог информационог система информатора о раду, који води и одржава Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности.

1. ИНФОРМАТОР О РАДУ ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ

2. ИНФОРМАТОР О РАДУ ПРАВОБРАНИЛАШТВА ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ

ИНФОРМАТОР О РАДУ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ АЛЕКСИНАЦ

ИНФОРМАТОР О РАДУ ОПШТИНСКОГ ЈАВНОГ ПРАВОБРАНИЛАШТВА У АЛЕКСИНЦУ