Пратите нас на друштвеним мрежама
facebook-icon      skype-icon      twitter-icon      youtube-icon   

Данијела Новаковић

Начелник Одељења за инспекцијске послове

Адреса

  • Књаза Милоша 169
  • Алексинац
  • 18220
  • Србија

Контакт

  • 018/809-021
  • 018/804-711

Остале информације

Одељење за инспекцијске послове обавља следеће послове:

Врши послове инспекцијског надзора у области изградње, у области комуналне делатности, локалних и некатегорисаних путева, друмског саобраћаја и предузима мере против правних и физичких лица за кршење закона и других прописа. Одељење обавља као поверене послове инспекциског надзора из области просвете, заштите животне средине и друге инспекциске послове у складу са законом.

Врши управно правне послове из наведених области, извршење извршних решења и друге послове у складу са Законом, Статутом и одлукама општине.

Одељење пипрема предлоге нормативних аката из своје надлежности.

Обавља и друге послове по налогу председника општине и начелника Општинске управе.