Пратите нас на друштвеним мрежама
facebook-icon      skype-icon      twitter-icon      youtube-icon   
Наслов Датум креирања
ЈАВНA ПРЕЗЕНТАЦИЈA УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКТА ЈАВНЕ НАМЕНЕ ЗА ПОТРЕБЕ УТВРЂИВАЊА ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА НА К.П.БР. 2788 К.О. АЛЕКСИНАЦ ВАРОШ 03 април 2024
Обавештава се јавност да је Општинска управа општине Алексинац, Одељење за урбанизам и имовинско правне послове, Одсек за урбанизам, саобраћај, стамбено комуналну делатност и заштиту животне средине, дана 25.03.2024. године, донело решење III/07 Број: 501 26 март 2024
ЈАВНИ УВИД у НАЦРТ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ИНФРАСТРУКТУРНОГ КОРИДОРА ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ПРУГЕ БЕОГРАД-НИШ 11 март 2024
ОБАВЕШТЕЊЕ 08 март 2024
РЕШЕЊЕ О ОДРЕЂИВАЊУ МРТВОЗОРНИКА ЗА ТЕРИТОРИЈУ ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ 29 фебруар 2024
ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКТА ТРГОВИНЕ НА МАЛО-СУПЕРМАРКЕТА СПРАТНОСТИ СУ+П НА КАТАСТАРСКОЈ ПАРЦЕЛИ К.П.БР. 2649 К.О. АЛЕКСИНАЦ ВАРОШ 20 фебруар 2024
Обавештење о сечи растиња у заштитном појасу далековода 31 јануар 2024
ЈАВНИ УВИД ПО СКРАЋЕНОМ ПОСТУПКУ НАЦРТА ПРВИХ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ РАДНЕ ЗОНЕ „ЖИТКОВАЦ“ 06 новембар 2023
Обавештава се јавност и заинтересовани органи и организације да је оператер SRPSKA FABRIKA ZA RECIKLAŽU DOO GREJAČ из Грејача, матични број 17471376, ПИБ 102648628, поднео овом органу Захтев за издавање дозволе за складиштење и третман неопасног отпада у 19 октобар 2023
ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ИЗБОР КАНДИДАТА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА ЗА ПРАЋЕЊЕ ПРИМЕНЕ ЕТИЧКОГ КОДЕКСА ФУНКЦИОНЕРА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 31 август 2023