Пратите нас на друштвеним мрежама
facebook-icon      skype-icon      twitter-icon      youtube-icon   
Штампа

Буџетски инспектор

Врши контролу примене закона у области матерјално-финансијског пословања, врши контролу наменског и законитог коришћења директних и индиректних средстава буџета општине, спроводи инспекцију над радом јавних предузећа чији је оснивач Општина, правним лицима основаним од стране тих предузећа, односно правним лицима над којима општина има директну или индиректну контролу над више од 50% капитала или више од 50% гласова у управном одбору, као и над другим правним лицима у којима средства општине чине више од 50% укупног прихода. Обавља и друге послове из свог делокруга рада по налогу председника општине и начелника Општинске управе.

Контролна листа буџетске инспекције

Контролна листа за вршење инспекцијског надзора код основних школа чије јe седиште на територији општине Алексинац

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ БУЏЕТСКОГ ИНСПЕКТОРА ЗА 2016. ГОДИНУ

Контролна листа за вршење инспекцијског надзора код предшколскe установe “Лане“ Алексинац и Установе за одмор ирекреацију деце „Липовац“