Пратите нас на друштвеним мрежама
facebook-icon      skype-icon      twitter-icon      youtube-icon   

Остале информације

Преглед докумената за прибављање по службеној дужности која издаје Општина Алексинац

Министарство државне управе и локалне самоуправе донело је Упутство о примени одредаба чл. 9 и 103. Закона о општем управном поступку („Сл. гласник РС“, бр. 18/16), којима је регулисана размена података о чињеницама о којима се води службена евиденција. Наиме, наведене одредбе на ниво начела издижу одредбу по којој су органи који поступају у управном поступку дужни да по службеној дужности, прибаве све податке о одлучним чињеницама који се воде у службеним евиденцијама, односно да органи по службеној дужности бесплатно размењују податке из службених евиднција, те да не смеју да захтевају од странке да их она достави.

Уколико имате приговор, питање или предлог, можете користити контакт форму у наставку или позвати телефоном на број 018/809-024.

Лице задужено за контакт је Ташана Јевтић.

 

Контакт форма

Пошаљите електронску поруку. Сва поља означена звездицом * морају бити унешена.