Пратите нас на друштвеним мрежама
facebook-icon      skype-icon      twitter-icon      youtube-icon   
Наслов Датум креирања
НАЦРТ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ ЗА ПЕРИОД 2022.-2032. ГОДИНЕ и ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ ЗА ПЕРИОД 2022.-2032. ГОДИНЕ 24 август 2023
Обавештава се јавност да је oператер „ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА ПРОИЗВОДЊУ ПРОМЕТ РОБЕ УСЛУГЕ И УВОЗ-ИЗВОЗ ОБЛИВИОН АЛЕКСИНАЦ“ из Алексинца, ул. Петра Зеца број 33, 18220 Алексинац, регистарски/матични бр. 20813768, ПИБ 107489200, поднео захт 21 август 2023
РАНИ ЈАВНИ УВИД У План детаљне регулације дефинисања регулационе ширине Општинских путева ОП2, ОП3, ОП4, ОП5, ОП7, ОП8, ОП10, ОП21 и ОП24 на територији општине Алексинац 05 јул 2023
ОБРАЗАЦ пријаве потребе за интервенцијом на одржавању уличне расвете на територији општине Алексинац 10 мај 2023
ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА Реконструкцију државног пута IIA бр. 217 деоница 21702, од km.43+276,00 до km. 43+693,00; l=417m; у насељеном месту Бован, општина Алексинац На кп.бр. 10559/1, 10120, 10122, 10123, 10123/1, 10123/2, 10124 и 1 10 април 2023
ЈАВНA ПРЕЗЕНТАЦИЈA УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА Реконструкцију државног пута IIA бр. 217 деоница 21702, од km.43+276,00 до km. 43+693,00; l=417m; у насељеном месту Бован, општина Алексинац На кп.бр. 10559/1, 10120, 10122, 10123, 10123/1, 10123/2, 10124 и 22 март 2023
УДРУЖЕЊА 2023 30 новембар -0001
ИНФОРМИСАЊЕ 2023 27 фебруар 2023
РАНИ ЈАВНИ УВИД у План детаљне регулације за изградњу ветроелектране “ БРАДАРАЦ ” на територији општине Алексинац 07 фебруар 2023
РАНИ ЈАВНИ УВИД у План детаљне регулације за изградњу ветроелектране “ МОЗГОВО ” на територији општине Алексинац 07 фебруар 2023