Пратите нас на друштвеним мрежама
facebook-icon      skype-icon      twitter-icon      youtube-icon   
UK Bookmakers
Штампа

Инспекцијски надзор

Одељење за инспекцијске послове обавља следеће послове:

Врши послове инспекцијског надзора у области изградње, у области комуналне делатности, локалних и некатегорисаних путева, друмског саобраћаја и предузима мере против правних и физичких лица за кршење закона и других прописа. Одељење обавља као поверене послове инспекциског надзора из области просвете, заштите животне средине и друге инспекциске послове у складу са законом.

Врши управно правне послове из наведених области, извршење извршних решења и друге послове у складу са Законом, Статутом и одлукама општине.

Одељење пипрема предлоге нормативних аката из своје надлежности.

Обавља и друге послове по налогу председника општине и начелника Општинске управе.

ПЛАН РАДА ЗА ЗЗС 2021

ПЛАН ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА ЗА 2023

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОДЕЉЕЊА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ ЗА 2021. ГОДИНУ

Контролне листе

  Контролна листа: Коришћење извора нејонизујућих зрачења
  Контролна листа: Студија о процени утицаја
  Контролна листа: Заштита ваздуха код постројења за сагоревање са континуалним мерењем
  Контролна листа: Заштита ваздуха код постројења за сагоревање без континуалног мерења
  Контролна листа: Заштита ваздуха код технолошких постројења са континуалним мерењем
  Контролна листа: Заштита ваздуха код стационарних извора загађивања без континуалног мерења
  Контролна листа: Заштита ваздуха код бензинских станица
  Контролна листа: Поступање произвођача неопасног и инертног отпада
  Контролна листа: Заштита од буке у животној средини
  Контролна листа: Достава података
  Контролна листа: Оператер постројења за управљање отпадом
  Контролна листа: Утврђивање испуњености услова за почетак рада постројења за управљање отпадом
The Best betting exchange http://f.artbetting.netby ArtBetting.Net
All CMS Templates - Click Here