Пратите нас на друштвеним мрежама
facebook-icon      skype-icon      twitter-icon      youtube-icon   
Штампа

Инспекцијски надзор

Одељење за инспекцијске послове обавља следеће послове:

Врши послове инспекцијског надзора у области изградње, у области комуналне делатности, локалних и некатегорисаних путева, друмског саобраћаја и предузима мере против правних и физичких лица за кршење закона и других прописа. Одељење обавља као поверене послове инспекциског надзора из области просвете, заштите животне средине и друге инспекциске послове у складу са законом.

Врши управно правне послове из наведених области, извршење извршних решења и друге послове у складу са Законом, Статутом и одлукама општине.

ПЛАН РАДА ЗА ЗЗС 2018

ПЛАН РАДА ЗА ЗЗС 2019

ПЛАН РАДА ЗА ЗЗС 2020

ПЛАН РАДА ЗА ЗЗС 2021

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЗА ЗЗС 2018

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЗА ЗЗС 2019

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЗА ЗЗС 2020

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЗА ЗЗС 2021 

ПЛАН ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА ЗА 2022 

ПЛАН ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА ЗА 2023

ПЛАН ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА ЗА 2024

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОДЕЉЕЊА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ ЗА 2021. ГОДИНУ

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОДЕЉЕЊА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ ЗА 2022. ГОДИНУ

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОДЕЉЕЊА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ ЗА 2023. ГОДИНУ

Контролне листе

  Контролна листа - управљање гробљима и сахрањивање
  Контролна листа - погребне делатности 
  Контролна листа - јавна расвета
  Контролна листа - баште угоститељских објеката
  Контролна листа - мањи монтажни објекти
  Контролна листа - одлука о кућном реду
  Контролна листа - држање домаћих животиња
  Контролна листа - држање домаћих животиња 2
  Контролна листа - управљање пијацама
  Контролна листа - зоохигијена
  Контролна листа о радном времену у угоститељству
  Контролна листа о градској канализацији
  Контролна листа о градском водоводу - снабдевање водом за пиће
  Обављање остале трговине на мало ван продајног објекта
  Контролна листа - Контрола угоститељских услуга у објектима домаће радиности које пружају физичка лица
  Контролна листа - Контрола угоститељских услуга у објектима домаће радиности које пружају привредна друштва, предузетници и друга правна лица
  Контролна листа - Контрола угоститељских услуга у сеоском туристичком домаћинству које пружају физичка лица
  Контролна листа - Контрола угоститељских услуга у објектима сеоског туристичког домаћинства које пружају привредна друштва, предузетници и друга правна лица
  Контролна листа - Контрола угоститељских услуга у некатегорисаним угоститељским објектима за смештај
  Контролна листа - Контрола испуњености минимално техничких услова за уређење и опремање угоститељских објеката који пружају услуге смештаја
  Контролна листа - Контрола угоститељских објеката за смештај који се категоришу (хотел, мотел, туристичко насеље, пансион и камп)
  Контролна листа: Коришћење извора нејонизујућих зрачења
  Контролна листа: Студија о процени утицаја
  Контролна листа: Заштита ваздуха код постројења за сагоревање са континуалним мерењем
  Контролна листа: Заштита ваздуха код постројења за сагоревање без континуалног мерења
  Контролна листа: Заштита ваздуха код технолошких постројења са континуалним мерењем
  Контролна листа: Заштита ваздуха код стационарних извора загађивања без континуалног мерења
  Контролна листа: Заштита ваздуха код бензинских станица
  Контролна листа: Поступање произвођача неопасног и инертног отпада
  Контролна листа: Заштита од буке у животној средини
  Контролна листа: Достава података
  Контролна листа: Оператер постројења за управљање отпадом
  Контролна листа: Утврђивање испуњености услова за почетак рада постројења за управљање отпадом