Пратите нас на друштвеним мрежама
facebook-icon      skype-icon      twitter-icon      youtube-icon   
Штампа

Конкурси

ОБРАЗАЦ ПРИЈАВЕ НА КОНКУРС

Датум објаве Назив Рок за подношење пријава
08.05.2024.

ЈАВНИ КОНКУРС за попуњавање извршилачког радног места

Образац пријаве на конкурс Р.М.1

Образац пријаве на конкурс Р.М.2

15 дана од дана објављивања
25.04.2024.

Решење о неуспелом јавном конкурсу за радно место место - координатор Канцеларија за младе

Решење о неуспелом јавном конкурсу за радно место место - послови урбанизма

 
15.04.2024.

ИНТЕРНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА

Образац пријаве на конкурс Р.М.1

Образац пријаве на конкурс Р.М.2

8 дана од дана објављивања
11.04.2024.

ЈАВНИ КОНКУРС за попуњавање извршилачког радног места

Образац пријаве на конкурс

Образац пријаве на конкурс Р.М.1

Образац пријаве на конкурс Р.М.2

Упутство за платформу ОФК-АП-ЈЛС

15 дана од дана објављивања
02.04.2024. Решење о неуспелом јавном конкурсу за радно место место - послови издавања грађевинских употребних дозвола  
02.04.2024. Решење о неуспелом јавном конкурсу за радно место место - Послови интерне контроле индиректних корисника буџета Ребулике  
18.01.2024.

ЈАВНИ КОНКУРС за одређивање доктора медицине за стручно утврђивање времена и узрока смрти лица умрлих изван здравствене установе на територији општине Алексинац

ПРИЈАВА НА КОНКУРС

8 дана од дана објављивања
29.08.2023. ЈАВНИ КОНКУРС за попуњавање извршилачког радног места 15 дана од дана објављивања
15.06.2023. ЈАВНИ КОНКУРС за попуњавање извршилачког радног места 15 дана од дана објављивања
13.05.2023. ЈАВНИ КОНКУРС за попуњавање извршилачког радног места 15 дана од дана објављивања
07.11.2022. ЈАВНИ КОНКУРС за попуњавање извршилачког радног места 15 дана од дана објављивања
01.06.2022. ЈАВНИ КОНКУРС за попуњавање извршилачког радног места 15 дана од дана објављивања
23.03.2022. ЈАВНИ КОНКУРС за попуњавање извршилачког радног места 15 дана од дана објављивања
14.02.2022. ЈАВНИ КОНКУРС за попуњавање извршилачких радних места 15 дана од дана објављивања
11.01.2022. ЈАВНИ КОНКУРС за пријем приправника 15 дана од дана објављивања
16.09.2021. ЈАВНИ КОНКУРС за попуњавање извршилачког радног места 15 дана од дана објављивања
10.12.2020. ЈАВНИ КОНКУРС за попуњавање извршилачког радног места 15 дана од дана објављивања
02.12.2020 ЈАВНИ КОНКУРС за попуњавање извршилачког радног места 15 дана од дана објављивања
21.11.2020 ЈАВНИ КОНКУРС за попуњавање извршилачких радних места 15 дана од дана објављивања
25.09.2020

ЈАВНИ КОНКУРС за одређивање доктора медицине за стручно утврђивање времена и узрока смрти лица умрлих изван здравствене установе на територији општине Алексинац

ПРИЈАВА НА КОНКУРС

8 дана од дана објављивања
09.09.2020 ЈАВНИ КОНКУРС за попуњавање извршилачког радног места 15 дана од дана објављивања
22.08.2020 ЈАВНИ КОНКУРС за попуњавање извршилачког радног места 15 дана од дана објављивања
30.06.2020 ЈАВНИ КОНКУРС за попуњавање извршилачких радних места 15 дана од дана објављивања
30.05.2020 ЈАВНИ КОНКУРС за попуњавање извршилачких радних места 15 дана од дана објављивања
25.11.2019 ЈАВНИ КОНКУРС за попуњавање извршилачких радних места 15 дана од дана објављивања
09.10.2019 ЈАВНИ КОНКУРС за попуњавање извршилачког радног места 15 дана од дана објављивања
13.02.2019 ЈАВНИ КОНКУРС за попуњавање извршилачких радних места У Општинској управи општине Алексинац 15 дана од дана објављивања
07.06.2018. ЈАВНИ КОНКУРС за попуњавање извршилачког радног места у Општинској управи општине Алексинац 15 дана од дана објављивања
26.03.2018. ЈАВНИ КОНКУРС за попуњавање извршилачког радног места у Општинској управи општине Алексинац 15 дана од дана објављивања
04.08.2017. ЈАВНИ КОНКУРС за попуњавање положаја у Општинској управи општине Алексинац 15 дана од дана објављивања
31.07.2017. ИНТЕРНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНОГ МЕСТА 15 дана од дана објављивања
22.03.2017. ЈАВНИ КОНКУРС за попуњавање извршилачких радних места у Општинској управи општине Алексинац 15 дана од дана објављивања
10.02.2017. ЈАВНИ КОНКУРС за попуњавање извршилачког радног места У Општинској управи општине Алексинац 15 дана од дана објављивања

 28.10.2016.

16.11.2016.

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ - ИНТЕРНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНИХ МЕСТА

Измене и допуне интерног конкурса за попуњавање радних места

15 дана од дана објављивања

 30.09.2013. Сл. Гласник РС 86/2013 ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА УРБАНИЗАМ И ИЗГРАДЊУ ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ 15 дана од дана објављивања
 05.07.2013. Сл. Гласник РС 59/2013  ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ НОВИНСКО-ИЗДАВАЧКОГ, РАДИО-ДИФУЗНОГ И ТВ ПРЕДУЗЕЋА „РЕЧ РАДНИКА“ АЛЕКСИНАЦ 15 дана од дана објављивања
 05.07.2013. Сл. Гласник РС 59/2013  ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ АЛЕКСИНАЦ 15 дана од дана објављивања
 05.07.2013. Сл. Гласник РС 59/2013  ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА УРБАНИЗАМ И ИЗГРАДЊУ ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ 15 дана од дана објављивања
 05.07.2013. Сл. Гласник РС 59/2013  ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА ЈП ЗА ПУТЕВЕ И СТАМБЕНО КОМУНАЛНУ ДЕЛАТНОСТ ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ 15 дана од дана објављивања
 05.07.2013. Сл. Гласник РС 59/2013  ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА ЈКП „КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ“ АЛЕКСИНАЦ 15 дана од дана објављивања