Пратите нас на друштвеним мрежама
facebook-icon      skype-icon      twitter-icon      youtube-icon   
Штампа

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОДЛУЦИ УСТАВНОГ СУДА

     Како је Одлуком Уставног суда дошло до измена члана 13. став 1. Закона о финансијској подршци породици са децом у начину обрачуна основице накнаде зараде, односно накнаде плате за време породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге детета, који се примењивао од 1. јула 2018. године до 14. фебруара 2024. године, потребно је, по службеној дужности, преиспитати сва решења којима је одлучено о праву на накнаду зараде, односно накнаду плате за време породиљског одсуства са рада ради неге детета, а која нису коначна и правоснажна.
     Имајући у виду Решење Уставног суда о покретању поступка за утврђивање неуставности наведене одредбе Закона број: ИУз – 60/2021 од 5. јуна 2023. године из чијег образложења се може утврдити да је датум поднете иницијативе за покретање поступка 19. април 2021. године, корисници права којима је Решење достављено почев од 19. априла 2019. године, уколико сматрају да им је право повређено, могу поднети Захтев за измену појединачног акта (Решења) које је коначно и правоснажно.
     Рок за подношење наведеног Захтева је шест месеци од дана објављивања Одлуке Уставног суда.
     Како је Одлука објављена 14. фебруара 2024. године, рок за подношење Захтева за измену појединачног акта (Решења) истиче 14. августа 2024. године.
     Корисници права Захтев за измену могу поднети у згради Општинске управе Општине Алексинац, канцеларија број 13.