Пратите нас на друштвеним мрежама
facebook-icon      skype-icon      twitter-icon      youtube-icon   
Штампа

ЛИЦА ОВЛАШЋЕНА ЗА ВОЂЕЊЕ УПРАВНОГ ПОСТУПКА

Службена лица овлашћена за одлучивање у управним стварима

 1. Стевановић Милан, начелник Одељења за утврђивање, наплату и контролу јавних прихода
 2. Новаковић Данијела, начелник Одељења за инспекцијске послове
 3. Јевтић Ташана, начелник Одељења за општу управу и друштвене делатности
 4. Миловановић Гордана, начелник Одељења за локални економски развој, пољопривреду и водопривреду и послови водопривреде
 5. Недељковић Анита, начелник Одељења за урбанизам и имовинско правне послове
 6. Петровић Дугачки Љиљана, руководилац Одсека за имовинско правне послове, Одељење за урбанизам и имовинско правне послове
 7. Јонић Јелена, имовинско правни послови и послови бесплатне правне помоћи
 8. Крунић Анђелка, просветни инспектор
 9. Живковић Јелена, грађевински инспектор
 10. Цолић Милош, саобраћајни инспектор
 11. Зец Петар, комунални инспектор
 12. Микић Бобан, комунално-туристички инспектор
 13. Тасић Саша, комунални инспектор и инспектор заштите животне средине
 14. Петровић Драган, комунални инспектор и послови за ванредне ситуација
 15. Станимировић Срђан, планско аналитички послови из области пољопривреде, шумарства, ловства и рибарства
 16. Милетић Слађана, планско аналитички послови из области пољопривреде, шумарства, ловства и рибарства
 17. Љубеновић Савка, порски инспектор наплате
 18. Стошић Бобан, порски инспектор наплате
 19. Динић Весна, порески инспектор
 20. Јовановић Душан, порески инспектор
 21. Ђурђевић Филип, порески инспектор
 22. Поповић Мирослав, начелник Одељења за комуналне и грађевинске послове 

Службена лица овлашћена за предузимање радњи у поступку пре доношења решења у управном поступку

 1. Јанковић Анита, руководилац Одсека за друштвене делатности, Одељење за општу управу и друштвене делатности
 2. Мирковић Марина, извршилац на правним пословима из области породиљског права
 3. Петровић Александра, послови Повереника Комесаријата за избеглице и миграције
 4. Тодоровић Александра, послови заменика матичара за матично подручје Алексинац
 5. Спасић Иван, послови матичара за матично подручје Житковац и пословима месне канцеларије
 6. Милосављевић Данијела, послови управљања људским ресурсима
 7. Станојевић Слађана, послови инвалидско борачке заштите
 8. Момчиловић Биљана, послови радних односа службеника и намештеника
 9. Ђурић Стефан, послови унапређења локалног економског развоја
 10. Никодијевић Владимир, послови заштите животне средине и безбедности на радном месту
 11. Маринковић Марија, имиовинско правни послови
 12. Ганић Сања, имиовинско правни послови
 13. Стоиловић Јована, послови озакоњења, обједињене процедуре и вођења регистра стамбених зграда
 14. Димитријевић Јовица, послови издавања грађевинских и употребних дозвола
 15. Живановић Јована, послови издавања грађевинских и употребних дозвола
 16. Веселиновић Биљана, послови уређења грађевинског земљишта, високоградње и нискоградње
 17. Стојановић Звездана, послови администратора и административног извршења
 18. Симић Ивана, - одређено време, послови издавања грађевинских и употребних дозвола
 19. Вељковић Тамара, послови јавних набавки
 20. Солуновић Марина, послови праћења стања и иницирање промена у простору
 21. Миленовић Јасмина, послови уређења грађевинског земљишта нискоградње и припрема документације
 22. Зец Драгана, послови пејзажне архитектуре и екологије
 23. Филес Насковић Мирјана, послови уређења грађевинског земљишта, високоградње и нискоградње
 24. Радивојевић Жарко, послови пореског инспектора
 25. Вујошевић Марко, одређено време, послови комуналног инспектора и инспектор заштите животне средине
 26. Нешић Снежана, послови из области образовања и друштвене бриге о деци.
 27. Стојановић Јован, руководилац Одсека за урбанизам, саобраћај, стамбено комуналну делатност и заштите животне средине