Пратите нас на друштвеним мрежама
facebook-icon      skype-icon      twitter-icon      youtube-icon   
Штампа

Одржана 21. седница Скупштине општине Алексинац

DSC 0129

Одборници Скупштине општине, под председавањем Татјане Богдановић, заменице председника Скупштине, одржали су данас 21. седницу у актуелном сазиву. На почетку седнице председник општине Далибор Радичевић известио је одборнике о раду локалне самоуправе у периоду између две седнице Скупштине.

Након дуже расправе, кренуло се са радом по тачкама дневног реда. Најпре је усвојен предлог Закључка о усвајању Извештаја о оствареним приходима и извршеним расходима буџета општине Алексинац за период од 01.01.2022. до 30.09.2022. године, са извештајем Комисије за статут и прописе, Комисије за привреду и финансије, Комисије за јавне службе и Комисије за урбанизам и стамбено-комуналну делатност.

Одборници су већином гласова усвојили трећи ребаланс буџета општине Алексинац за 2022. годину, који је увећан за 4.794.970 динара, тако да буџет сада износи са укупним приходима и пренетим неутрошеним средствима за посебне намене 1.947.579.425 динара.

Као трећу тачку дневног реда, усвојили су предлог Одлуке Измене и допуне Плана генералне регулације Алексинца. Разлог измене плана је значајно проширење производних комплекса и изградња додатних погона који би заокружили процесе постојећих и нових компанија, чиме се показује решеност за улагањем у привредни развој и привлачење нових инвестиција.

Једна од тачака на данашњем заседању била је и Одлука о изради Плана детаљне регулације дефинисања регулационе ширине општинских путева ОП2, ОП3, ОП4, ОП5, ОП7, ОП8, ОП10, ОП21, ОП24 на територији општине Алексинац. Циљ израде Плана је дефинисање регулационе ширине општинских путева на основу физичког стања, издвајање површина јавне намене како би се омогућило покретање јавног интереса – експропијације земљишта у циљу добијања парцеле и озакоњења линијских инфраструктурних објеката. Делови наведених општинских путева физичким стањем на терену заузимају приватне парцеле, па чак и немају своју парцелу и док се иста кроз План не издвоји као ПЈН – површина јавне намене и утврди јавни интерес у корист општине они не могу добити дозволу за изградњу, реконструкцију и санацију.

Одборници Скупштине општине усвојили су предлог Одлуке о приступању изради Оперативног плана за одбрану од поплава за воде II реда у општини Алексинац за 2023. годину. Оперативни план садржи податке за оперативно спровођење одбране од поплава, критеријуме за проглашавање одбране од поплава, имена руководилаца и називе субјеката одбране од поплава, начин узбуњивања и обавештавања.

Усвојен је и предлог Одлуке о приступању изради Стратегије јавног здравља општине Алексинац за 2023-2028. године са извештајем Комисије за статут и прописе и Комисије за јавне службе.

Остале тачке дневног реда односиле су се на разрешење и именовање чланова школских и управних одбора са извештајем Административно-мандатне комисије.