Пратите нас на друштвеним мрежама
facebook-icon      skype-icon      twitter-icon      youtube-icon   
UK Bookmakers
Штампа

Ј А В Н И П О З И В ЗА ФИНАНСИРАЊЕ (или / и СУФИНАНСИРАЊЕ) ПРОГРАМА/ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКЕ ЗАШТИТЕ, МНРЛ, САВЕЗИ ГЛУВИХ, СЛЕПИХ, ПЕНЗИОНЕРСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ И ОСТАЛА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА

У складу са чл.38. Закона о удружењима („Службени гласник РС“, бр.51/09), чл. 5. Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса које реализују удружења („Службени гласник РС“,бр8/12), Одлуком о буџету општине Алексинац за 2014.годину („Службени лист општине Алексинац“, бр.16/2013) и Правилника о начину, попступку и критеријумима за доделу средстава из буџета општине Алексинац за избор активности и програма од јавног интереса која реализују удружења на територији општине Алексинац („Службени лист општине Алексинац“ бр.17/2013), Општинско веће расписује:

Ј А В Н И П О З И В

ЗА ФИНАНСИРАЊЕ (или / и СУФИНАНСИРАЊЕ) ПРОГРАМА/ПРОЈЕКАТА

УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ

БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКЕ ЗАШТИТЕ, МНРЛ, САВЕЗИ ГЛУВИХ, СЛЕПИХ, ПЕНЗИОНЕРСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ И ОСТАЛА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА

 

Програми/пројекти који су из области јавног интереса за локалну заједницу у областима борачко-инвалидске заштите, савеза глувих, слепих, мнрл, пензионерске организације и остала удружења грађана.

КРИТЕРИЈУМИ КОЈЕ УДРУЖЕЊЕ ПРЕДЛАГАЧ ПРОГРАМА ТРЕБА ДА ИСПУНИ

На конкурс може да учествује удружење :

 • Које је регистровано у складу са Законом о удружењима („Службени гласник РС“, бр. 51/09), са седиштем на територији општине Алексинац;
 • Које програм/пројекат реализује на територији општине Алексинац;
 • Које је директно одговорно за припрему и извођење програма;
 • Које је поднело годишњи извештај за претходну буџетску годину, уколико је било носилац програма/пројекта претходне године, и ако су остварени очекивани резултати реализације програма/пројекта.
 • Које није у поступку ликвидације, стечајном поступку или под привременом забраном обављања делатности;
 • Које у последње две године правоснажном одлуком није кажњено за прекршај или привредни преступ везан за његову делатност;
 • Које нема блокаду рачуна, пореске дугове или дугове према организацији социјалног осигурања.

 

ИЗНОС СРЕДСТАВА ПЛАНИРАН ЗА ФИНАНСИРАЊЕ или/и СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА/ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА

Укупан износ средстава планиран за финансирање (или/и суфинансирање) програма/пројеката удружења у области борачко-инвалидске заштите, мнрл, савез глувих, слепих, пензионерске организације и остала удружења грађана из буџета општине Алексинац у 2014.години износи 3.400.000,00 динара.

РОК РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА/ПРОЈЕКАТА

Средства се додељују за програме/пројекте који ће се реализовати најкасније до 31.12.2014.године.

ОБАВЕЗНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈУ ТРЕБА ДОСТАВИТИ

Предлагач програма/пројекта обавезан је да достави следећу документацију:

 1. Пријавни образац на конкурс;
 2. Попуњен образац предлога програма/пројекта;
 3. Попуњен образац буџета програма/пројекта;
 4. Уверење (потврду,извод) да је удружење уписано у регистар надлежног органа – Агенције за привредне регистре;
 5. Оверену фотокопију извода из статута удружења у коме је утврђено да се циљеви удружења остварују у области у којој се програм реализује;
 6. Изјава овлашћеног лица везано за тачке 5,6 и 7 из критеријума конкурса.

НАЧИН ПРИЈАВЉИВАЊА НА КОНКУРС

          Оверена и одштампана пријава обавезне документације и пратећа документација доставља се у затвореној коверти са назнаком „За конкурс – остала удружења“ преко поште или на писарници општинске управе општине Алексинац, на адреси:

ОПШТИНА АЛЕКСИНАЦ

КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА

Књаза Милоша број 169

18220 Алексинац

Пријаве послате факсом или e-mailom неће бити прихваћене. Комисија неће враћати пријавну документацију.

За све додатне информације можете се обратити контакт особи:

Данијела Микић, члан Комисије, запослена у општинској управи Алексинац

Телефон: 018/809-025, 060/2182237 e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Рок за подношење пријаве и предлога програма/пројекта за овај јавни позив је 15 дана од дана објављивања јавног позива на сајту општине Алексинац, односно од 23. 01.2014.године, до закључно са 06.02.2014.године.

Процес разматрања пријава траје највише до 15 дана од датума затварања конкурса, а доношење одлуке о избору програма може трајати до 5 дана од дана достављања мишљења Комисије Општинском већу.

ПОТПИСИВАЊЕ УГОВОРА О ДОТАЦИЈИ И ИСПЛАТА СРЕДСТАВА

Средства ће бити додељена након потписивања Уговора о дотацији, који ће припремити запослени у Одељењу за друштвене делатности и Одељењу за буџет и финансије. Програмске/пројектне активности могу да започну тек након што се ова процедура оконча.

Општина задржава право да не додели сва расположива средства као и да захтева модификацију закљученог уговора, уколико се утврди да поједине буџетске ставке програма рада/пројекта не одговарају реалним потребама, уколико се утврди да удружење не остварује планиране резултате или не спроводи планиране активности, као и у случају евентуаалне редукције буџета општине.

Неизвршавање уговорних обавеза повлачи са собом обавезу враћања средстава у буџет општине Алексинац.

II/01 Број: 400-83

У Алексинцу, дана 22.01.2014. године

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ

ПРЕДСЕДНИК

Ненад Станковић

 ПРАВИЛНИК О НАЧИНУ, ПОСТУПКУ И КРИТЕРИЈУМИМА ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ ЗА ИЗБОР АКТИВНОСТИ И ПРОГРАМА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА КОЈА РЕАЛИЗУЈУ УДРУЖЕЊА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ

 

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗОВАЊУ ПРОГРАМА

 

П Р И Ј А В Н И О Б Р А З А Ц КОНКУРСА ЗА РАСПОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКЕ ЗАШТИТЕ, САВЕЗА СЛЕПИХ, ГЛУВИХ, МНРЛ, ПЕНЗИОНЕРСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ И ОСТАЛА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА У 2014. ГОДИНИ

 

The Best betting exchange http://f.artbetting.netby ArtBetting.Net
All CMS Templates - Click Here