Пратите нас на друштвеним мрежама
facebook-icon      skype-icon      twitter-icon      youtube-icon   
UK Bookmakers
Штампа

Ј А В Н И П О З И В ЗА ФИНАНСИРАЊЕ (или / и СУФИНАНСИРАЊЕ) ПРОГРАМА/ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ КУЛТУРНО- УМЕТНИЧКА ДРУШТВА

У складу са чл.38. Закона о удружењима („Службени гласник РС“, бр.51/09), чл. 5. Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса које реализују удружења („Службени гласник РС“,бр8/12) и Одлуком о буџету општине Алексинац за 2014.годину („Службени лист општине Алексинац“, бр.16/2013) и Правилника о начину, попступку и критеријумима за доделу средстава из буџета општине Алексинац за избор активности и програма од јавног интереса која реализују удружења на територији општине Алексинац („Службени лист општине Алексинац“ бр.17/2013), Општинско веће расписује:

Ј А В Н И П О З И В

ЗА ФИНАНСИРАЊЕ (или / и СУФИНАНСИРАЊЕ) ПРОГРАМА/ПРОЈЕКАТА

УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ

КУЛТУРНО- УМЕТНИЧКА ДРУШТВА

 

Програми/пројекти који су из области јавног интереса за локалну заједницу у области културно- уметничка друштва.

КРИТЕРИЈУМИ КОЈЕ УДРУЖЕЊЕ ПРЕДЛАГАЧ ПРОГРАМА ТРЕБА ДА ИСПУНИ

 

Право учешћа на Конкурсу имају културно-умeтничка друштва:

 • која су регистрована на територији општине Алексинац, и чија се делатност одвија на територији општине Алексинац.
 • Која су директно одговорна за припрему и извођење програма;
 • Која су поднела годишњи извештај за претходну буџетску годину, уколико су биле носилац програма/пројекта претходне године, и ако су остварени очекивани резултати реализације програма/пројекта.
 • Која немају блокаду рачуна, пореске дугове или дугове према организацији социјалног осигурања.
 • Културно-уметничка друштва могу да конкуришу за финансирање/суфинансирање трошкова који се односе на:
  • Учешће на манифестацијама у земљи и иностранству – превоз аутобусом;
  • Набавку делова или комплета народне ношње неопходних за делатност културно-уметничких друштава која негују традиционално народно стваралаштво.

ИЗНОС СРЕДСТАВА ПЛАНИРАН ЗА ФИНАНСИРАЊЕ или/и СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА/ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА

Укупан износ средстава планиран за финансирање (или/и суфинансирање) програма/пројеката удружења у области културно-уметничка друштва из буџета општине Алексинац у 2014.години износи 1.000.000 динара.

РОК РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА/ПРОЈЕКАТА

Средства се додељују за програме/пројекте који ће се реализовати најкасније до 25.12.2014.године.

ОБАВЕЗНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈУ ТРЕБА ДОСТАВИТИ

Предлагач програма/пројекта обавезан је да достави следећу документацију:

 1. Пријавни образац (који садржи образац предлога пројекта, односно план активности и образац за буџет пројекта);
 2. Фотокопија ПИБ обрасца;
 3. Финансијски извештај за претходну финансијску годину, уз изјаву председника КУД-а да су одобрена средства у 2013.години утрошена строго наменски и изјава у складу са тачком 4. Критеријума из конкурса;
 4. Фотокопија личне карте одговорног лица;
 5. Копије захтева за финансирање код других инстанци, односно потврде одобрених финансијских средстава – уколико их поседује;
 6. Програм рада и финансијски план за 2014.годину.
 7. Доказ о регистрацији (Решење издато од стране Агенције за привредне регистре-АПР)

НАЧИН ПРИЈАВЉИВАЊА НА КОНКУРС

Оверена и одштампана пријава обавезне документације и пратећа документација доставља се у затвореној коверти са назнаком „За конкурс удружења – културно-уметничка друштва“ преко поште или на писарници општинске управе општине Алексинац, на адреси:

ОПШТИНА АЛЕКСИНАЦ

КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА

Књаза Милоша број 169

18220 Алексинац

Пријаве послате факсом или e-mailom неће бити прихваћене. Комисија неће враћати пријавну документацију.

За све додатне информације можете се обратити контакт особи:

Данијела Микић, члан Комисије, запослена у општинској управи Алексинац

Телефон: 018/809-025, 060/2182237 e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Рок за подношење пријаве и предлога програма/пројекта за овај јавни позив је 15 дана од дана објављивања јавног позива на сајту општине Алексинац, односно од 23. 01.2014.године, до закључно са 06.02.2014.године.

Процес разматрања пријава траје највише до 15 дана од датума затварања конкурса, а доношење одлуке  о избору програма може трајати до 5 дана од дана достављања мишљења Комисије Општинском већу.

ПОТПИСИВАЊЕ УГОВОРА О ДОТАЦИЈИ И ИСПЛАТА СРЕДСТАВА

Средства ће бити додељена након потписивања Уговора о дотацији, који ће припремити запослени у Одељењу за друштвене делатности и Одељењу за буџет и финансије.

Програмске/пројектне активности могу да започну тек након што се ова процедура оконча.

Општина задржава право да не додели сва расположива средства као и да захтева модификацију закљученог уговора, уколико се утврди да поједине буџетске ставке програма рада/пројекта не одговарају реалним потребама, уколико се утврди да КУД-ови не остварују планиране резултате или не спроводи планиране активности, као и у случају евентуалне редукције буџета општине.

Неизвршавање уговорних обавеза повлачи са собом обавезу враћања средстава у буџет општине Алексинац.

II/01 Број: 400-82

УАлексинцу, дана 22.01.2014. године

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ

ПРЕДСЕДНИК

Ненад Станковић

 ПРАВИЛНИК О НАЧИНУ, ПОСТУПКУ И КРИТЕРИЈУМИМА ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ ЗА ИЗБОР АКТИВНОСТИ И ПРОГРАМА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА КОЈА РЕАЛИЗУЈУ УДРУЖЕЊА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ

 

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗОВАЊУ ПРОГРАМА

 

П Р И Ј А В Н И О Б Р А З А Ц КОНКУРСА ЗА РАСПОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА КУЛТУРНО-УМЕТНИЧКА ДРУШТВА У 2014. ГОДИНИ

 

The Best betting exchange http://f.artbetting.netby ArtBetting.Net
All CMS Templates - Click Here