Пратите нас на друштвеним мрежама
facebook-icon      skype-icon      twitter-icon      youtube-icon   
UK Bookmakers
Штампа

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ (или / и СУФИНАНСИРАЊЕ) ПРОГРАМА/ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ ЦРКВЕ И ВЕРСКЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

 У складу са чл.38. Закона о удружењима („Службени гласник РС“, бр.51/09), чл. 5. Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса које реализују удружења („Службени гласник РС“,бр8/12), Одлуком о буџету општине Алексинац за 2014.годину(„Службени лист општине Алексинац“, бр.16/2013) и Правилника о начину, попступку и критеријумима за доделу средстава из буџета општине Алексинац за избор активности и програма од јавног интереса која реализују удружења на територији општине Алексинац („Службени лист општине Алексинац“ бр.17/2013),  Општинско веће расписује:

 Ј А В Н И  П О З И В

 ЗА ФИНАНСИРАЊЕ (или / и СУФИНАНСИРАЊЕ) ПРОГРАМА/ПРОЈЕКАТА

 УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ

 ЦРКВЕ И ВЕРСКЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

Програми/пројекти који су из области јавног интереса за локалну заједницу у области цркве и верске заједнице.

 КРИТЕРИЈУМИ КОЈЕ УДРУЖЕЊЕ ПРЕДЛАГАЧ ПРОГРАМА ТРЕБА ДА ИСПУНИ

Право учешћа на Конкурсу имају цркве или верске заједнице:

 • које су регистроване на територији општине Алексинац, с тим да све своје пројектне активности морају реализовати на територији општине Алексинац.
 • Које су директно одговорне за припрему и извођење програма;
 • Које су поднеле годишњи извештај за претходну буџетску годину, уколико су биле носилац програма/пројекта претходне године, и ако су остварени очекивани резултати реализације програма/пројекта.
 • Које немају блокаду рачуна, пореске дугове или дугове према организацији социјалног осигурања.
 • Подносилац може аплицирати само са једним пројектом са више пројектних активности, а висина тражених средстава не може бити већа од 100.000.00 динара

  ИЗНОС СРЕДСТАВА ПЛАНИРАН ЗА ФИНАНСИРАЊЕ или/и СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА/ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА

Укупан износ средстава планиран за финансирање (или/и суфинансирање) програма/пројеката удружења у области цркве и верске заједнице из буџета општине Алексинац у 2014.години износи 1.000.000 динара.

 РОК РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА/ПРОЈЕКАТА

Средства се додељују за програме/пројекте који ће се реализовати најкасније до 25.12.2014.године.

 ОБАВЕЗНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈУ ТРЕБА ДОСТАВИТИ

Предлагач програма/пројекта обавезан је да достави следећу документацију:

 1. Пријавни образац (који садржи образац предлога пројекта и образац за буџет пројекта);
 2. Фотокопија ПИБ обрасца;
 3. Фотокопија картона депонованих потписа;
 4. Фотокопија личне карте одговорног лица;
 5. Сагласност виших органа цркве или верске заједнице на предлог пројекта;
 6. Изјава одговорног лица да су обезбеђена средства од других донатора, односно да је обезбеђено сопствено финансирање пројекта;
 7. Изјава овлашћеног лица у складу са тачком 4, критеријума из конкурса.

 НАЧИН ПРИЈАВЉИВАЊА НА КОНКУРС

Оверена и одштампана пријава обавезне документације и пратећа документација доставља се у затвореној коверти са назнаком „За конкурс удружења – цркве и верске заједнице“ преко поште или на писарници општинске управе  општине Алексинац, на адреси:

 ОПШТИНА АЛЕКСИНАЦ

 КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА

 Књаза Милоша број 169

 18220 Алексинац

Пријаве послате факсом или e-mailom неће бити прихваћене. Комисија неће враћати пријавну документацију.

За све додатне информације можете се обратити контакт особи:

 Данијела Микић, члан Комисије, запослена у општинској управи Алексинац

 Телефон: 018/809-025, 060/2182237 e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Рок за подношење пријаве и предлога програма/пројекта за овај јавни позив је 15 дана од дана објављивања  јавног позива на сајту општине Алексинац, односно од 23. 01.2014.године, до закључно са 06.02.2014.године.

Процес  разматрања пријава траје највише до 15 дана од датума затварања конкурса, а доношење одлуке о избору програма може трајати до 5 дана од дана достављања мишљења Комисије Општинском већу.

 ПОТПИСИВАЊЕ УГОВОРА О ДОТАЦИЈИ И ИСПЛАТА СРЕДСТАВА

Средства ће бити додељена након потписивања Уговора о дотацији, који ће припремити запослени у Одељењу за друштвене делатности и Одељењу за буџет и финансије. Програмске/пројектне активности могу да започну тек након што се ова процедура оконча.

Општина задржава право да не додели сва расположива средства као и да захтева модификацију закљученог уговора, уколико се утврди да поједине буџетске ставке програма рада/пројекта не одговарају реалним потребама, уколко се утврди да црква или верска заједница не остварује планиране резултате или не спроводи планиране активности, као и у случају евентуалне редукције буџета општине.

Неизвршавање уговорних обавеза повлачи са собом обавезу враћања средстава у буџет општине Алексинац.

II/01 Број: 400-84

У Алексинцу, дана 22.01.2014. године

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ

 ПРЕДСЕДНИК

 Ненад Станковић

ПРАВИЛНИК О НАЧИНУ, ПОСТУПКУ И КРИТЕРИЈУМИМА ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ ЗА ИЗБОР АКТИВНОСТИ И ПРОГРАМА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА КОЈА РЕАЛИЗУЈУ УДРУЖЕЊА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ

 ПРИЈАВА НА КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ЦРКАВА И ВЕРСКИХ ЗАЈЕДНИЦА

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗОВАЊУ ПРОГРАМА

 

The Best betting exchange http://f.artbetting.netby ArtBetting.Net
All CMS Templates - Click Here