Пратите нас на друштвеним мрежама
facebook-icon      skype-icon      twitter-icon      youtube-icon   
UK Bookmakers
Штампа

Обавештава се јавност и заинтересовани органи и организације да је носилац пројекта ''MONICOM'' доо Ниш, поднео овом органу Захтев за давање сагласности на студију о процени утицаја на животну средину Пројекта ''Реконструкција постојећег расхладног систем

Општинска управа општине Алексинац

Одељење за привреду

Одсек за урбанизам, стамбено комуналну делатност

и заштиту животне средине

На основу чл. 20. став2., а у вези са чл. 29. став 1. Закона о процени утицаја на животну средину (''Сл. гласник РС'' бр. 135/04, 36/09) даје следеће

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештава се јавност и заинтересовани органи и организације да је носилац пројекта''MONICOM'' доо Ниш,поднео овом органу Захтев за давање сагласности на студију о процени утицаја на животну средину Пројекта ''Реконструкција постојећег расхладног система и доградња капацитета хладњаче Алексинац за прераду и складиштење воћа'', на КП бр. 2770/8, КО Алексинац варош, на територији општине Алексинац заведен под III/07 Број: 5010-14/19.

Сагласно члану 20. ст. 1. и 2. Закона о процени утицаја, овај орган ће обезбедити ЈАВНИ УВИД у предметну студију о процени утицаја у канцеларији бр. 18 Општинске управе општине Алексинац, у ул. Књаза Милоша бр. 169 у Алексинцу, у периоду од 13. јуна 2019. године до 02. јула 2019. године, радним даном, у времену од 12:00 до 14:00 часова.Увид у електронску верзију предметне студије може се извршити овде.

Примедбе и мишљења на Студију о процени утицаја на животну средину достaвљају се у писаном облику овом органу до 02. јула 2018. године у 15:00 часова.

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА И ЈАВНА РАСПРАВА о предметној студији о процени утицаја биће одржана у скупштинској сали СО Алексинац у ул. Књаза Милоша бр.169 у Алексинцу, дана 03. јула 2019. године са почетком у 10:00 часова.

The Best betting exchange http://f.artbetting.netby ArtBetting.Net
All CMS Templates - Click Here