Пратите нас на друштвеним мрежама
facebook-icon      skype-icon      twitter-icon      youtube-icon   
UK Bookmakers
Штампа

ОБАВЕШТЕЊЕ о давању сагласности на Стручну оцену оптерећења животне средине у локалној зони базне станице мобилне телефоније "NIU129 Aleksinac - Knjaza Miloša"

Општинска управа општине Алексинац

Одељење за привреду

Одсек за урбанизам, стамбено комуналну делатност и заштиту животне средине

На основу чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину (''Сл. гласник РС'' бр. 135/04, 36/09) даје следеће

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештава се јавност и заинтересовани органи и организације да је у спроведеном поступку по захтеву Носиоца пројекта Предузећa за телекомуникације ''Телеком Србија'' а.д. Београд,Извршна јединица Ниш, за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину Пројекта базне станице мобилне телефоније ''NIU129 AleksinacKnjaza Miloša'',на кровном делу стамбене зграде у улици Књаза Милоша 169, улаз 2, на КП бр. 985, КО Алексинац варош, на територији општине Алексинац,овај орган дана 13.03.2017. године донео решење бр. 5010 – 2/17 да је сагласан са достављеном Стручном оценом оптерећења животне средине у локалној зони предметне базне станице мобилне телефоније, да за предметни Пројекат није потребна процена утицаја и утврдио минималне услове заштите животне средине.

Увид у решење и комплетну документацију о спроведеном поступку, заинтересовани могу извршити у канцеларији бр. 18 Општинске управе општине Алексинац, ул. Књаза Милоша бр. 169, сваког радног дана од 12:00 до 14:00 часова, у року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења.

Жалба против овог решења изјављује се надлежном другостепеном органу у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења у средствима јавног информисања, а преко овог органа.

Обавештење је 15.03.2017. године објављено у ''Народним новинама'' и на огласној табли Општине Алексинац.

The Best betting exchange http://f.artbetting.netby ArtBetting.Net
All CMS Templates - Click Here