Пратите нас на друштвеним мрежама
facebook-icon      skype-icon      twitter-icon      youtube-icon   
UK Bookmakers
Штампа

ОБАВЕШТЕЊЕ о подношењу Захтева за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину Пројекта изградње базне станице ''NIU129 Aleksinac - Knjaza Miloša''

Општинска управа општине Алексинац

Одељење за привреду

Одсек за урбанизам, стамбено комуналну делатност

и заштиту животне средине

На основу чл. 10. став1. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину (''Сл. гласник РС'' бр. 135/04, 36/09) даје следеће

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештава се јавност и заинтересовани органи и организације да је носилац пројекта Телеком Србија, Предузеће за телекомуникације а.д. Извршна јединица Ниш поднео овом органу Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину Пројекта изградње базне станице ''NIU129 Aleksinac - Knjaza Miloša'', на кровном делу стамбене зграде у улици Књаза Милоша 169, улаз 2, на КП бр. 985, КО Алексинац варош, на територији општине Алексинац, заведен под III/07 Број: 5010-2/17.

Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта и достављање мишљења о предметном захтеву може се извршити у канцеларији бр. 18 Општинске управе општине Алексинац, ул. Књаза Милоша бр. 169, сваког радног дана од 12:00 до 14:00 часова, од 01. до 10.03.2017. године.

Овај орган ће у року од 10 дана од дана истека рока из става 2. овог обавештења, узимајући у обзир достављена мишљења, донети одлуку о томе да ли је за предложени пројекат потребна процена утицаја на животну средину и о донетој одлуци обавестити заинтересоване органе и организације и заинтересовану јавност.

У Алексинцу

28.02.2017. године                                                  

Н А Ч Е Л Н И К

ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ

Дејан Милошевић с.р.

 

The Best betting exchange http://f.artbetting.netby ArtBetting.Net
All CMS Templates - Click Here