Пратите нас на друштвеним мрежама
facebook-icon      skype-icon      twitter-icon      youtube-icon   
UK Bookmakers
Штампа

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА урбанистичког пројекта

У складу са чланом 63. Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС, број 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/14)

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ

оглашава

ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ

УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ИЗГРАДЊУ ТРГОВАЧКОГ ЦЕНТРА СА ПРАТЕЋИМ САДРЖАЈЕМ – ИЗМЕНА И ДОПУНА НА КП.БР.2882/1 И 4980/2 КО АЛЕКСИНАЦ ВАН ВАРОШ

  1. ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА обавиће се у згради Општинске управе Алексинац од 23.05.2016. год. До 01.06.2016. год. сваког радног дана од 10 до 14 часова.
  2. Носилац израде предметног Урбанистичког пројекта је „АРТКОПИ МС“ д.о.о. Врњачка Бања, Краљевачка 5, инвеститора „ФЕВФКИ“ д.о.о. Алексинац.
  3. За давање обавештења о садржају јавне презентације задужен је Одсек за урбанизам, стамбено-комуналну делатност и заштиту животне средине, канцеларија број 18.
  4. Заинтересована правна и физичка лица могу током јавне презентације да изврше увид у урбанистички пројекат, као и да своје примедбе и сугестије на планирано решење у писаној форми доставе Одсеку за урбанизам, стамбено-комуналну делатност и заштиту животне средине, најкасније до 01.06.2016. године.
The Best betting exchange http://f.artbetting.netby ArtBetting.Net
All CMS Templates - Click Here