Пратите нас на друштвеним мрежама
facebook-icon      skype-icon      twitter-icon      youtube-icon   
UK Bookmakers
Штампа

Захтев за издавање дозволе за складиштење и третман неопасног отпада - Друштво за откуп и прераду секундарних сировина и промет робе "Maksi Co." ДОО Доњи Адровац

На основу члана 69. Закона о управљању отпадом  (»Службени гласник РС«, бр. 36/09 и 88/10)

Општинска управа општине Алексинац

Одељење за привреду

Одсек за урбанизам, стамбено комуналну делатност

и заштиту животне средине

објављује

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештава се јавност да је Друштво за откуп и прераду секундарних сировина и промет робе ''Maksi Co.'' ДОО Доњи Адровац, 18210 Житковац, регистарски/матични бр. 17530909 поднело захтев за издавање дозволе за складиштење и третман неопасног отпада у постројењу за управљање отпадом успостављеном на катастарској парцели бр. 2046/10 КО Доњи Адровац, на територији општине Алексинац.

Оператер се обратио за складиштење и третман неопасног металног отпада који се у складу са Правилником о категоријама, испитивању и класификацији отпада (''Сл. Гласник РС'' бр. 56/10) класификује као:

(02 01 10) отпад од метала;

(10 02 10) отпад од млевења;

(10 03 02) остаци анода;

(12 01 01) стругање и обрада ферометала;

(12 01 02) прашина и честице ферометала;

(12 01 03) стругање и обрада обојених метала;

(12 01 04) прашина и честице обојених метала;

(12 01 21) потрошна тела за млевење и материјали за млевење другачији од оних наведених у 12 01 20;

(15 01 04) метална амбалажа;

(16 01 06) отпадна возила која не садрже ни течности ни друге опасне компоненте;

(16 01 16) резервоари за течни гас;

(16 01 17) ферозни метал;

(16 01 18) обојени метал;

(16 01 22) компоненте које нису другачије специфициране;

(16 02 14) одбачена опрема другачија од оне наведене у 16 02 09 и 16 02 13;

(16 02 16) компоненте уклоњене из одбачене опреме другачије од оних наведених у 16 02 15;

(16 08 01) истрошени катализатори који садрже злато, сребро, ренијум, родијум, паладијум, иридијум или платину (изузев 16 08 07);

(16 08 03) истрошени катализатори који садрже прелазне метале или једињења прелазних метала који нису другачије специфицирани;

(17 04 01) бакар, бронза, месинг;

(17 04 02) алуминијум;

(17 04 03) олово

(17 04 04) цинк

(17 04 05) гвожђе и челик

(17 04 06) калај

(17 04 07) мешани метали;

(17 04 11) каблови другачији од  оних наведених у  17 04 10;

(18 01 01) оштри инструменти (изузев 18 01 03);

(18 02 01) оштри инструменти (изузев 18 02 02);

(19 01 02) материјали који садрже гвожђе извађени из шљаке;

(19 10 01) отпад од гвожђа и челика;

(19 10 02) отпад од обојених метала;

(19 12 02) метали који садрже гвожђе;

(19 12 03) обојени метали;

(20 01 40) метали.

Поступке третмана неопасног металног отпада на локацији оператер је у захтеву дефинисао као разврставање, сортирање, сечење (касација), механичка декомпозиција (расклапање) и пресовање (балирање).

Увид у податке и документацију из захтева, може се извршити сваког радног дана у канцеларији бр. 18 Општинске управе општине Алексинац, ул. Књаза Милоша бр. 169, у периоду од 10. до 20. октобра  2014. године, од 12:00 до 14:00 часова.

Рок за достављање мишљења и предлога је уторак 21. октобар 2014. године до 14:30h.

У Алексинцу

09. октобра 2014. године

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА

Љубинка Војиновић с.р.

The Best betting exchange http://f.artbetting.netby ArtBetting.Net
All CMS Templates - Click Here