Пратите нас на друштвеним мрежама
facebook-icon      skype-icon      twitter-icon      youtube-icon   
UK Bookmakers
Штампа

Јавна презентација урбанистичког пројекта за изградњу постројења за финалну прераду ратарских култура у супер-компост, електричну и топлотну енергију анаеробном ферментацијом на КП.бр.1611 КО Горње Сухотно

У складу са чланом 63.Закона о планирању и изградњи (,,Сл. гласник РС, број 72/09,81/09,64/10 и 24/11)

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ

оглашава

ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ

УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ИЗГРАДЊУ

ПОСТРОЈЕЊА ЗА ФИНАЛНУ ПРЕРАДУ РАТАРСКИХ КУЛТУРА У

СУПЕР-КОМПОСТ,ЕЛЕКТРИЧНУ И ТОПЛOТНУ ЕНЕРГИЈУ АНАЕРОБНОМ ФЕРМЕНТАЦИЈОМ НА КП.БР.1611 КО ГОРЊЕ СУХОТНО

  1. ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА обавиће се у згради Општинске управе Алексинац од 16.01.2014. год. до 24.01.2014. год.сваког радног дана од 10 до 14 часова.
  2. Носилац израде предметног Урбанистичког пројекта је ,,ХИДРО ДУО,, д.о.о. Београд, Кнезa Милoшa 43/105, инвеститора,,ФОРКОМ,, д.о.о. Београд.
  3. За давање обавештења о садржају јавне презентације задужен је Одсек за урбанизам, стамбено-комуналну област и заштиту животне средине,канцеларија број 18.
  4. Заинтересована правна и физичка лица могу током јавне презентације да изврше увид у урбанистички пројекат,као и да своје примедбе и сугестије на планирано решење у писаној форми доставе Одсеку за урбанизам, стамбено-комуналну област и заштиту животне средине најкасније до 24.01.2014.године.
The Best betting exchange http://f.artbetting.netby ArtBetting.Net
All CMS Templates - Click Here