Пратите нас на друштвеним мрежама
facebook-icon      skype-icon      twitter-icon      youtube-icon   
UK Bookmakers
Штампа

Захтев ЈКП "Комуналне услуге" Алексинац за издравање интегралне дозволе за сакупљање неопасног одпада на територији општине Алексинац

На основу члана 69.Закона о управљању отпадом  (»Службени гласник РС«, бр. 36/09 и 88/10)

 

Општинска управа општине Алексинац

 

Одељење за привреду и локални економски развој

 

Одсек за урбанизам, стамбено комуналну делатност

и заштиту животне средине

 

објављује

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 

Обавештава се јавност да је ЈКП ''Комуналне услуге'' Алексинац, Књаза Милоша бр. 29, Алексинац, регистарски/матични бр. 20274328 поднело захтев за издавање интегралне дозволе за сакупљање и транспорт неопасног отпада на територији општине Алексинац.

 

Оператер се обратио за сакупљање и транспорт неопасног отпада:

·               15 01 01 папирна и картонска амбалажа;

·               15 01 02 пластична амбалажа;

·               20 01 01 папир и картон;

·               20 01 39 пластика.

 

За обављање делатности сакупљања и транспорта користиће се:

·               Камион ТАМ 75 Т3 ВЕ/3.2 запремине 3,5m3, регистарски број АL014-ČC

·               Камион ZASTAVA 83.12 запремине 8,19m3, регистарски број АL008-LK

·               Аутосмећар са потисном плочом FAP 1620 BD запремине 16m3, рег. бр. АL007-ŠV

·               Аутосмећар са потисном плочом RENAULTMASTER запремине 6m3, рег. бр. АL015-OL

 

Увид у податке и документацију из захтева, може се извршити сваког радног дана у канцеларији бр. 18 Општинске управе општине Алексинац, ул. Књаза Милоша бр. 169, у периоду од 27. децембра 2013. године до 9. јануара  2014. године, од 12:00 до 14:00 часова.

Рок за достављање мишљења и предлога је петак 10. јануар 2014. године до 14:30h.

 

У Алексинцу

26. децембра 2013. године                                                           

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА

Љубинка Војиновић с.р.

The Best betting exchange http://f.artbetting.netby ArtBetting.Net
All CMS Templates - Click Here