Пратите нас на друштвеним мрежама
facebook-icon      skype-icon      twitter-icon      youtube-icon   
Штампа

Обавештава се јавност да је oператер „ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА ПРОИЗВОДЊУ ПРОМЕТ РОБЕ УСЛУГЕ И УВОЗ-ИЗВОЗ ОБЛИВИОН АЛЕКСИНАЦ“ из Алексинца, ул. Петра Зеца број 33, 18220 Алексинац, регистарски/матични бр. 20813768, ПИБ 107489200, поднео захт

На основу члана 69.Закона о управљању отпадом (»Службени гласник РС«, бр. 36/09, 88/10, 14/16, 95/18др. закони 35/23)

Општинска управа општине Алексинац

Одељење за урбанизам и имовинско правне послове

Одсек за урбанизам, саобраћај, стамбено комуналну делатност

и заштиту животне средине

објављује

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештава се јавност да је oператер „ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА ПРОИЗВОДЊУ ПРОМЕТ РОБЕ УСЛУГЕ И УВОЗ-ИЗВОЗ ОБЛИВИОН АЛЕКСИНАЦ“ из Алексинца, ул. Петра Зеца број 33, 18220 Алексинац, регистарски/матични бр. 20813768, ПИБ 107489200, поднео захтев за издавање дозволе за складиштење неопасног отпада у постројењу успостављеном на КП бр. 2793, КО Алексинац варош у ул. Петра Зеца број 33 у Алексинцу.

Оператер се обратио за складиштење неопасног отпада:

 • Отпадна пластика (искључујући амбалажу) (02 01 04);
 • Отпад од метала (02 01 10);
 • Отпад од коре и дрвни отпад (03 03 01);
 • Отпади од сортирања папира и картона намењених рециклажи (03 03 08);
 • Отпадна пластика (07 02 13);
 • Отпадно стакло другачије од наведеног у 10 11 11 (10 11 12);
 • Отпадна керамика, цигле, плочице и производи од за грађевинарство (после термичког третмана) (10 12 08);
 • Стругање и обрада ферометала (12 01 01);
 • Прашина и честице ферометала (12 01 02);
 • Стругање и обрада обојених метала (12 01 03);
 • Прашина и честице обојених метала (12 01 04);
 • Обрада пластике (12 01 05);
 • Папирна и картонска амбалажа (15 01 01);
 • Пластична амбалажа (15 01 02);
 • Дрвена амбалажа (15 01 03);
 • Метална амбалажа (15 01 04);
 • Композитна амбалажа (15 01 05);
 • Мешана амбалажа (15 01 06);
 • Стаклена амбалажа (15 01 07);
 • Текстилна амбалажа (15 01 09);
 • Апсорбенти, филтерски материјали, крпе за брисање и заштитна одећа другачији од оних наведених у 15 02 02 (15 02 03);
 • Отпадне гуме (16 01 03);
 • Отпадна возила која не садрже ни течности ни друге опасне компоненте (16 01 06);
 • Ферозни материјал (16 01 17);
 • Обојени метал (16 01 18);
 • Пластика (16 01 19);
 • Стакло (16 01 20);
 • Цреп и керамика (17 01 03);
 • Мешавине или појединачне фракције бетона, цигле, плочице и крамика другачији од наведених у 17 01 06 (17 01 07);
 • Дрво (17 02 01);
 • Стакло (17 02 02);
 • Пластика (17 02 03);
 • Бакар, бронза, месинг (17 04 01);
 • Алуминијум (17 04 02);
 • Олово (17 04 03);
 • Цинк (17 04 04);
 • Гвожђе и челик (17 04 05);
 • Калај (17 04 06);
 • Мешани метали (17 04 07);
 • Каблови другачији од оних наведених у 17 04 10 (17 04 11);
 • Отпад од гвожђа и челика (19 10 01);
 • Отпад од обојених метала (19 10 02);
 • Папир и картон (19 12 01);
 • Метали који садрже гвожђе (19 12 02);
 • Обојени метали (19 12 03);
 • Пластика и гума (19 12 04);
 • Стакло (19 12 05);
 • Дрво другачије од оног наведеног у 19 12 06 (19 12 07);
 • Текстил (19 12 08);
 • Папир и картон (20 01 01);
 • Стакло (20 01 02);
 • Одећа (20 01 10);
 • Текстил (20 01 11);
 • Дрво другачије од наведеног у 20 01 37 (20 01 38);
 • Пластика (20 01 39);
 • Метали (20 01 40);

Увид у податке и документацију из захтева, може се извршити сваког радног дана у канцеларији бр. 18 Општинске управе општине Алексинац, ул. Књаза Милоша бр. 169, у периоду од 22. до 31. августа 2023. године, у току радног времена, уз претходну најаву и договор са обрађивачем предмета (Владимир Никодијевић 060 2182244).

Рок за достављање мишљења и предлога је петак01. септембар 2023. године до 12:00h.