Пратите нас на друштвеним мрежама
facebook-icon      skype-icon      twitter-icon      youtube-icon   
UK Bookmakers
Штампа

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ ПОСТОЈЕЋЕГ ОБЈЕКТА И ИЗГРАДЊУ ХИРУШКОГ БЛОКА ОПШТЕ БОЛНИЦЕ У АЛЕКСИНЦУ

Општинска управа општине Алексинац - Одељење за урбанизам и имовинско правне послове, Одсек за урбанизам, саобраћај, стамбено комуналну делатност и заштиту животне средине, по захтеву, у поступку потврђивања урбанистичких пројеката, на основу члана63. став 2. Закона о планирању и изградњи ("Сл. Гласник РС" број 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20 и 52/21), објављује

ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ

УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА

РЕКОНСТРУКЦИЈУ ПОСТОЈЕЋЕГ ОБЈЕКТА И ИЗГРАДЊУ ХИРУШКОГ БЛОКА ОПШТЕ БОЛНИЦЕ У АЛЕКСИНЦУ

Позивају се сва заинтересована правна и физичка лица да изврше увид у урбанистичке пројекте, као и да у току трајања јавне презентације доставе своје примедбе и сугестије у писаном облику, преко писарнице Општинске управе општине Алексинац.

Наручилац: Општина Алексинац, Књаза Милоша 169, Алексинац

Израђивач пројекта:„PRO-ING“ доо, Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 3/II

Одговорни урбаниста: Мина Милчић, маст.инж.арх.

Јавна прзентација се организује у трајању од 7 (седам) календарских дана, почев од 17.01.2023. године до 24.01.2023. године у просторијама Општинске управе општине Алексинац. Материјал за јавну презентацију је истакнут на огласној табли испред канцеларије бр. 18.

 

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ ПОСТОЈЕЋЕГ ОБЈЕКТА И ИЗГРАДЊУ ХИРУРШКОГ БЛОКА ОПШТЕ БОЛНИЦЕ У АЛЕКСИНЦУ

The Best betting exchange http://f.artbetting.netby ArtBetting.Net
All CMS Templates - Click Here