Пратите нас на друштвеним мрежама
facebook-icon      skype-icon      twitter-icon      youtube-icon   
UK Bookmakers
Штампа

Обавештава се јавност да је овај орган oператеру СТРАТО ПЛУС ДОО МОРАВАЦ, матични бр. 17294997, ПИБ 100567870,издао интегралну дозволу (регистарски број 13) за третман, односно складиштење и поновно искоришћење неопасног отпада, у постројењу на КП бр. 233

На основу члана 69.Закона о управљању отпадом (»Службени гласник РС«, бр. 36/09, 88/10, 14/16 и 95/18др. закон)

Општинска управа општине Алексинац

Одељење за урбанизам и имовинско правне послове

Одсек за урбанизам, саобраћај, стамбено комуналну делатност

и заштиту животне средине

објављује

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештава се јавност да је овај орган oператеру СТРАТО ПЛУС ДОО МОРАВАЦ, матични бр. 17294997, ПИБ 100567870,издао интегралну дозволу (регистарски број 13) за третман, односно складиштење и поновно искоришћење неопасног отпада, у постројењу на КП бр. 2335/1 КО Моравац, на територији општине Алексинац.

Оператеру је дозвољено обављање делатности третмана, односно складиштења и поновног искоришћења неопасног отпада индексног броја 17 04 01 (бакар, бронза, месинг), где се под третманом подразумеваприпрема шарже, топљење и ливење, ковање из ливених припремака, чишћење отковака (крзање остатака материјала након ковања са отковака) и машинску обраду кованих делова, односно, на локацији се врше операције R4 - Рециклирање/прерада метала и једињења метала, R12 – Промене ради подвргавања отпада било којој од операција од R1 до R11 и R13 - Складиштење отпада намењених за било коју операцију од R1 до R12 (искључујући привремено складиштење отпада на локацији његовог настанка).

Увид у издату дозволу може се извршити сваког радног дана у канцеларији бр. 18 Општинске управе општине Алексинац, ул. Књаза Милоша бр. 169, у периоду од 21. до 31. октобра 2022. године, од 11:00 до 13:00 часова.

The Best betting exchange http://f.artbetting.netby ArtBetting.Net
All CMS Templates - Click Here