Пратите нас на друштвеним мрежама
facebook-icon      skype-icon      twitter-icon      youtube-icon   
UK Bookmakers
Штампа

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ИЗГРАДЊУ СТАНИЦЕ ЗА СНАБДЕВАЊЕ ГОРИВОМ МОТОРНИХ ВОЗИЛА НА КП.БР.2289 И 2290 КО ТЕШИЦЕ

Општинска управа општине Алексинац - Одељење за урбанизам и имовинско правне послове, Одсек за урбанизам, саобраћај, стамбено комуналну делатност и заштиту животне средине, по захтеву , у поступку потврђивања урбанистичких пројеката, на основу члана 63. став 2. Закона о планирању и изградњи ("Сл. Гласник РС" број 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 ,145/14, 83/18, 31/19 ,37/19, 9/20 и 52/21), објављује

Јавну презентацију

Урбанистичког пројекта за изградњу

Станице за снабдевање горивом моторних возила на кп.бр. 2289 и 2290 КО Тешица

Позивају се сва заинтересована правна и физичка лица да изврше увид у урбанистичке пројекте, као и да у току трајања јавне презентације доставе своје примедбе и сугестије у писаном облику, преко писарнице Општинске управе општине Алексинац.

Инвеститор: „Михајловић“ доо Параћин

Израђивач пројекта: „CAD ART“ Параћин

Јавна прзентација се организује у трајању од 7 (седам) календарских дана, почев од 12.10.2022. године до 19.10.2022. године у просторијама Општинске управе општине Алексинац. Материјал за јавну презентацију је истакнут на огласној табли испред канцеларије бр.18. 

 

УП ТЕШИЦА

The Best betting exchange http://f.artbetting.netby ArtBetting.Net
All CMS Templates - Click Here