Пратите нас на друштвеним мрежама
facebook-icon      skype-icon      twitter-icon      youtube-icon   
UK Bookmakers
Штампа

ЈАВНИ УВИД ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПОДРУЧЈА "НОВО НАСЕЉЕ" У АЛЕКСИНЦУ

Општинска управа општине Алексинац - Одељење за урбанизам и имовинско правне послове, Одсек за урбанизам, саобраћај, стамбено комуналну делатност и заштиту животне средине, у складу са чланом50 Закона о планирању и изградњи ("Сл. Гласник РС" број 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 ,145/14, 83/18, 31/19 ,37/19, 9/20 и 52/21) , организује

Јавни увид

НАЦРТА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПОДРУЧЈА „НОВО НАСЕЉЕ“ У АЛЕКСИНЦУ

Јавни увид у Нацрт плана детаљне регулације подручја „Ново насеље“ у Алексинцу, Општинска управа општине Алексинац организује у периоду од 05. октобра до 4. новембра (последњи дан јавног увида и подношења примедби је 4. новембар) 2022. године. Нацрт Плана детаљне регулације ће бити изложен у холу зграде Општинске управе,а информације о нацрту плана се могу добити у канцеларији број 18 у времену од 8 до 12 часова.

Јавна презентација плана, одржаће се у Скупштинској сали општинске управе општине Алексинац, Књаза Милоша 169,20. октобра 2022. године, са почетком у 13 часова. У току поновљеног јавног увида, сва физичка и правна лица могу поднети примедбе у вези са Нацртом плана у писаном облику и исте могу образложити пред Комисијом за планове Скупштине општине Алексинац.

Заинтересована лица могу, током увида, своје примедбе на планирана решења, у писаном облику, да доставе Одељењу за урбанизам и имовинско правне послове, Одсеку за урбанизам, саобраћај, стамбено комуналну делатност и заштиту животне средине преко писарнице најкасније до 4. новембра 2022. године.

Јавна седница Комисије за планове одржаће се дана 10.11.2022.године.

У току поновљеног јавног увида, Нацрт плана биће изложен и на сајту општине Алексинац.

ТЕКСТ НАЦРТА

ДЕТАЉНА НАМЕНА ПОВРШИНА

The Best betting exchange http://f.artbetting.netby ArtBetting.Net
All CMS Templates - Click Here