Пратите нас на друштвеним мрежама
facebook-icon      skype-icon      twitter-icon      youtube-icon   
UK Bookmakers
Штампа

ЈАВНИ УВИД ПО СКРАЋЕНОМ ПОСТУПКУ ЗБОГ МАЊИХ ИЗМЕНА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ АЛЕКСИНЦА

Општинска управа општине Алексинац - Одељење за урбанизам и имовинско правне послове, Одсек за урбанизам, саобраћај, стамбено комуналну делатност и заштиту животне средине,као носилац израде плана, у складу са чланом 51б, Закона о планирању и изградњи ("Сл. Гласник РС" број 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 ,145/14, 83/18, 31/19,37/19, 9/20 и 52/21), и члана 73 Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања ("Сл. гласник РС", бр. 64/2015), спроводи:

ЈАВНИ УВИД ПО СКРАЋЕНОМ ПОСТУПКУ
ЗБОГ МАЊИХ ИЗМЕНА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ АЛЕКСИНЦА

Јавни увид по скраћеном поступку од 15 данау Измене и допуне плана генералне регулације, Општинска управа општине Алексинац организује у периоду од 22. септембра до 6. октобра (последњи дан јавног увида и подношења примедби је 6. октобар) 2022. године. Нацрт Измена и допузна плана детаљне регулације ће бити изложен у холу зграде Општинске управе,а информације о нацрту плана се могу добити у канцеларији број 18 у времену од 8 до 12 часова. Измене се односе само на текстуални део плана у делу ПРАВИЛА ИЗГРАДЊЕ ПОВРШИНА И ОБЈЕКАТА ОСТАЛИХ НАМЕНА, ПРАВИЛА ИЗГРАДЊЕ ПРОИЗВОДНИХ ДЕЛАТНОСТИ.

Јавна презентација плана, одржаће се уСкупштинској сали општинске управе општине Алексинац, Књаза Милоша169, 27. септембра 2022. године, са почетком у 13часова. У току поновљеног јавног увида, сва физичка и правна лица могу поднети примедбе у вези са Нацртом плана у писаном облику и исте могу образложити пред Комисијом за планове Скупштине општине Алексинац.

Заинтересована лица могу, током увида, своје примедбе на планирана решења, у писаном облику, да доставе Одељењу за урбанизам и имовинско правне послове, Одсеку за урбанизам, саобраћај, стамбено комуналну делатност и заштиту животне средине преко писарнице најкасније до 6. октобра 2022. године.

Јавна седница Комисије за планове одржаће се дана 07.10.2022.године.

У току поновљеног јавног увида, Нацрт плана биће изложен и на сајту општине Алексинац.

 

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ АЛЕКСИНЦА

The Best betting exchange http://f.artbetting.netby ArtBetting.Net
All CMS Templates - Click Here