Пратите нас на друштвеним мрежама
facebook-icon      skype-icon      twitter-icon      youtube-icon   
UK Bookmakers
Штампа

Обавештење о поднетом захтеву

На основу члана 69.Закона о управљању отпадом (»Службени гласник РС«, бр. 36/09, 88/10, 14/16 и 95/18др. закон)

Општинска управа општине Алексинац

Одељење за урбанизам и имовинско правне послове

Одсек за урбанизам, саобраћај, стамбено комуналну делатност

и заштиту животне средине

објављује

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештава се јавност да је oператер СТРАТО ПЛУС ДОО МОРАВАЦ, матични бр. 17294997, ПИБ 100567870, поднео захтев за издавање интегралне дозволе за третман, односно складиштење и поновно искоришћење неопасног отпада у постројењу за управљање отпадом на КП бр. 2335/1 КО Моравац.

Оператер планира да на локацији привремено складишти неопасан отпад индексног броја 17 04 01 (бакар, бронза, месинг) на простору предвиђеном за складиштење у оквиру комплекса.

Оператер планира да на локацији врши третман наведеног неопасног отпада чији технолошки поступак подразумева припрему шарже, топљење и ливење, ковање из ливених припремака, чишћење отковака (крзање остатака материјала након ковања са отковака) и машинску обраду кованих делова. Након технолошког поступка добија се више врста готових производа и то: месингани елементи за гасне, водоводне, санитарне и топловодне арматуре.

Увид у податке и документацију из захтева, може се извршити сваког радног дана у канцеларији бр. 18 Општинске управе општине Алексинац, ул. Књаза Милоша бр. 169, у периоду од 15. до 24. септембра 2022. године, од 11:00 до 13:00 часова уз претходну најаву и договор са обрађивачем предмета (Владимир Никодијевић 060 2182244).

Рок за достављање мишљења и предлога је понедељак26. септембар 2022. године до 12:00h.

The Best betting exchange http://f.artbetting.netby ArtBetting.Net
All CMS Templates - Click Here