Пратите нас на друштвеним мрежама
facebook-icon      skype-icon      twitter-icon      youtube-icon   
UK Bookmakers
Штампа

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

На основу члана 69. Закона о управљању отпадом (»Службени гласник РС«, бр. 36/09, 88/10, 14/16 и 95/18 др. закон)

Општинска управа општине Алексинац

Одељење за привреду

Одсек за урбанизам, стамбено комуналну делатност

и заштиту животне средине

објављује

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 

Обавештава се јавност да је oператер СРПСКА ФАБРИКА ЗА РЕЦИКЛАЖУ ДРУШТВО ЗА РЕЦИКЛАЖУ СТАКЛА И ПРЕРАДУ СЕКУНДАРНИХ СИРОВИНА АД, ГРЕЈАЧ из Грејача, 18212 Грејач, регистарски/матични бр. 17471376, ПИБ 102648628 поднео захтев за издавање интегралне дозволе за складиштење и третман неопасног отпада у постројењу ''СРПСКА ФАБРИКА ЗА РЕЦИКЛАЖУ АД ГРЕЈАЧ'' на катастарским парцелама 3700/2, 1405/2, 4040/2, 4038, 4039, 4045, 4044, 4046, 4043/2,4047/2, 4051/2, 4056/2, 4053 и 4054/2 КО Грејач, на територији општине Алексинац.

Оператер планира да на локацији привремено складишти неопасан отпад: отпадно стакло, метал, обојене метале, отпадну пластику, дрво и остале неметалне отпаде и врши операције механичке припреме наведеног отпада за транспорт.

Оператер планира да на локацији врши третман отпадног стакла који се састоји од сепарације, чишћења и гранулирања стакленог крша, дробљења стакленог крша, електромагнетне сепарације металних отпадака (запушача), прање стакла под притиском и паковање у џамбо вреће и контејнере.

Увид у податке и документацију из захтева, може се извршити сваког радног дана у канцеларији бр. 18 Општинске управе општине Алексинац, ул. Књаза Милоша бр. 169, у периоду од 17. до 27. априла 2020. године, од 11:00 до 13:00 часова уз претходну најаву и договор са обрађивачем предмета (Владимир Никодијевић 060 2182244).

Рок за достављање мишљења и предлога је понедељак 28. април 2020. године до 12:00h.

The Best betting exchange http://f.artbetting.netby ArtBetting.Net
All CMS Templates - Click Here