Пратите нас на друштвеним мрежама
facebook-icon      skype-icon      twitter-icon      youtube-icon   
UK Bookmakers
Штампа

РЕШЕЊЕ О ДОДЕЛИ АУТО СЕДИШТА ЗА ДЕЦУ У 2019. ГОДИНИ

                                                                                                                                                                                                                                                    На основу члана 46.Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ бр.129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018),члана 69. тачка 24. Статута општине Алексинац („Службени лист општине Алексинац“, број 29/18),Јавног позива за подношење пријава за доделу ауто-седишта за децу, у циљу унапређења безбедности саобраћаја на путевима општине Алексинац за 2019. годину бр. II-344-319 од 30.9.2019. године и Закључка Савета за безбедност саобраћаја на путевима општине Алексинац, број II/01/344-455 од 19.12.2019.године, Општинско веће општине Алексинац на седници одржаној дана 20.12.2019.године, донело је следеће

                                                                                                                РЕШЕЊЕ

О ДОДЕЛИ АУТО СЕДИШТА ЗА ДЕЦУ У 2019-ОЈ ГОДИНИ

Члан 1.

ДОНОСИ СЕ Решење о додели ауто седишта за децу у 2019-ој години, као у тексту предлога Решења о подносиоцима пријава који испуњавају услове конкурса Комисије за спровођење јавног позива за доделу ауто седишта за децу у циљу унапређења безбедности саобраћаја на путевима општине Алексинац за 2019. годину.

Члан 2.

Ауто седишта за децу из члана 1. овог Решења се додељују следећим подносиоцима пријава – родитељима са подручја општине Алексинац у 2019-ој години:

Редни број Име и презиме и адреса Име и презиме детета
1. Дејан Алексић, Тихомира Ђорђевића бб, Алексинац Анђелија Алексић
2. Марија Марковић, Момчила Поповића бб, Алексинац Миља Марковић
3. Никола Стевановић, Лужане Николија Стевановић
4. Александра Дукић, Дражевац Николина Станојевић
5. Бојана Стојковић, Горњи Крупац Павле Петровић
6. Јосип Месарош, Нозрина Константин Месарош
7. Милан Таталовић, Спортска 1/3/2/11, Алексинац Лав Таталовић
8. Милош Војиновић, Омладинска 4, Доњи Адровац Петра Војиновић
9. Немања Врећић, Рутевац Игњат Врећић
10. Весна Мартиновић, Књаза Милоша 95, Алексинац (ХРАНИТЕЉ) Лена Стевановић
11. Марко Станковић, Доњи Адровац Вукашин Станковић
12. Иван Јорданов, Драгише Петровића Ђиде бр.2, Алексинац Петра Јорданов
13. Петар Драшковић, Сремска бр.6, Алексинац Огњен Драшковић
14. Соња Јоковић, Лоле Рибара 62, Алексинац Лена Милановић
15. Данијел Јовановић, Копривница Андреа Јовановић
16. Александра Станковић Аризановић,Железничка 84, Житковац Хелена Аризановић
17. Никола Видојевић, Вакуп Никодина Видојевић
18. Милица Миљковић, Вакуп Лена Тонић
19. Јелена Миливојевић, Војводе Путника бр.8, Рутевац Софија Миливојевић
20. Марко Јовановић, Врћеновица Дуња Јовановић
21. Влада Анђеловић, Момчила Поповића 38/4, Алексинац Коста Анђеловић
22. Небојша Симић, 7 Бригаде бб, Алексинац Каја Симић
23. Далибор Ивановић, Вукања Касија Ивановић
24. Милош Максимовић, Књаза Милоша 169, 1/6, Алексинац Филип Максимовић
25. Милан Анђелковић, Петра Зеца 42, Алексинац Вељко Анђелковић
26. Звонимир Митровић, К.Милоша 169 I/13, Алексинац Бјанка Митровић
27. Бојан Џонић, Моравац Сара Џонић
28. Зоран Ранђеловић, Карађорђа Петровића Вожда број 44, Прћиловица Урош Ранђеловић
29. Јелена Ђорђевић, Милентија Поповића број 10, Прћиловица Тадија Миленковић
30. Младен Крстић, Устаничка 17, Алексинац Ива Крстић
31. Милан Митровић, Ратних војних инвалида 18, Алексинац Тара Митровић
32. Милена Тасић, Копривница Димитрије Франета
33. Никола Богдановић, Моравска бр.4, Тешица Јован Богдановић
34. Предраг Владисављевић, Радомира Вујошевића Ристе 4, Алексинац Ирина Владисављевић
35. Драгана Бранковић, Суботинац Даница Стевановић

Члан 3.

Критеријуми за доделу ауто седишта за децу подносиоцима пријава – родитељима из табеле из члана 2. утврђени су на основу испуњености услова из Јавног позива за подношење пријава за доделу ауто-седишта за децу, у циљу унапређења безбедности саобраћаја на путевима општине Алексинац за 2019.годину бр. II-344-319 од 30.09.2019. године и на основу административне провере приложене документације од стране Комисије за спровођење јавног позива за доделу ауто седишта за децу у циљу унапређења безбедности саобраћаја на путевима општине Алексинац за 2019. годину.

Члан 4.

Набавка ауто седишта за децу је извршена у складу са Одлуком о буџету општине Алексинац за 2019. годину („Службени лист општине Алексинац“ број 28/18, 5/19 и 25/19) и Програмом коришћења средстава за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима општине Алексинац за 2019.годину („Службени лист општине Алексинац“, број 30/18 и6/19).

Члан 5.

Ово Решење ступа на снагу наредног дана од дана доношења и објавиће се на званичној интернет страници општине Алексинац.

Члан 6.

Решење доставити: Савету за безбедност саобраћаја на путевима општине Алексинац и Архиви општине Алексинац.

II/01Број:020-246

У Алексинцу, 20.12.2019.године 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ

                                                                                                   ПРЕДСЕДНИК

                                                                                                   Ненад Станковић

The Best betting exchange http://f.artbetting.netby ArtBetting.Net
All CMS Templates - Click Here