Пратите нас на друштвеним мрежама
facebook-icon      skype-icon      twitter-icon      youtube-icon   
UK Bookmakers
Штампа

РЕШЕЊЕ О ДОДЕЛИ АУТО СЕДИШТА ЗА ДЕЦУ У 2019-ОЈ ГОДИНИ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    На основу члана 46.Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ бр.129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018),члана 69. тачка 24. Статута општине Алексинац („Службени лист општине Алексинац“, број 29/18),Јавног позива за подношење пријава за доделу ауто-седишта за децу, у циљу унапређења безбедности саобраћаја на путевима општине Алексинац за 2019. годину бр. II-344-191 од 25.9.2019. године и Закључка Савета за безбедност саобраћаја на путевима општине Алексинац, број II/01/344-305 од 26.9.2019.године, Општинско веће општине Алексинац на седници одржаној дана 10.10.2019.године, донело је следеће

РЕШЕЊЕ

О ДОДЕЛИ АУТО СЕДИШТА ЗА ДЕЦУ У 2019-ОЈ ГОДИНИ

Члан 1.

ДОНОСИ СЕ Решење о додели ауто седишта за децу у 2019-ој години, као у тексту предлога Решења о подносиоцима пријава који испуњавају услове конкурса Комисије за спровођење јавног позива за доделу ауто седишта за децу у циљу унапређења безбедности саобраћаја на путевима општине Алексинац за 2019. годину.

Члан 2.

Ауто седишта за децу из члана 1. овог Решења се додељују следећим подносиоцима пријава – родитељима са подручја општине Алексинац у 2019-ој години:

Редни број Име и презиме и адреса Име и презиме детета
1. Никола Дрнозг, Кидричева 7/1, Ал.Рудник Матеја Дрнозг
2. Звонко Јевтић, Рујевичка 17, Алексинац

Селена Јевтић

Константин Јевтић

3. Милан Ристић, Шурић Сашка Ристић
4. Иван Пешић, Стублина Павле Пешић
5. Стефан Јаћимовић, Суботинац Касија Јаћимовић
6. Марко Хабе, Церска бб, Алексинац Јаков Хабе
7. Горан Живковић, Мозгово Николина Живковић
8. Стефан Станковић, Лужане Калина Станковић
9. Дејан Стошић, Стојана Живковића Столета бб, Алексинац Константин Стошић
10. Александар Стевановић, Драгољуба Вујића 29, Житковац Видак Стевановић
11. Миљана Милорадовић, Горња Пешчаница Виктор Милорадовић
12. Миодраг Живков, Ћићина Анђелија Живков
13. Драгана Михајловић, Ужичка 24, Алексинац Маша Михајловић
14. Марија Недовић Милојевић, Књаза Милоша 115-2/5, Алексинац Лука Милојевић
15. Катарина Вукадиновић, Дражевац Богдан Вукадиновић
16. Милош Вулетић, Војске Југославије 20/4, Алексинац Талија Вулетић
17. Ведран Арлов, Момчила Поповића бб 4/1, Ал.Рудник Дуња Арлов
18. Немања Живадиновић, Катун Вукан Живадиновић
19. Јелена Танчевски, 7 Јули 12/2-14,Алексинац Наум Вељковић
20. Здравковић Лазар, Гредетин Давид Здравковић
21. Милена Станишић, Суботинац Елена Станишић
22. Милена Ђорић, Првомајска 129, Житковац Теа Живановић
23. Александра Ракић,Озренска10, Алексинац Никола Ракић
24. Урош Стојиљковић, 13 октобар бр.5, Алексинац Дарија Стојиљковић
25. Александра Симић, Козарачка 3, Алексинац Сташа Симић
26. Стефан Стаменковић, Љуптен Страхиња Стаменковић
27. Наташа Радуловић, Јелке Радуловић 32, Прћиловица Петар Митић
28. Сања Костић, Саве Ковачевића 1, Алексинац Ања Николић

Члан 3.

Критеријуми за доделу ауто седишта за децу подносиоцима пријава – родитељима из табеле из члана 2. утврђени су на основу испуњености услова из Јавног позива за подношење пријава за доделу ауто-седишта за децу, у циљу унапређења безбедности саобраћаја на путевима општине Алексинац за 2019.годину бр. II-344-191 од 25.6.2019. године и на основу административне провере приложене документације од стране Комисије за спровођење јавног позива за доделу ауто седишта за децу у циљу унапређења безбедности саобраћаја на путевима општине Алексинац за 2019. годину.

Члан 4.

Набавка ауто седишта за децу је извршена у складу са Одлуком о буџету општине Алексинац за 2019. годину („Службени лист општине Алексинац“ број 28/18 и 5/19) и Програмом коришћења средстава за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима општине Алексинац за 2019.годину („Службени лист општине Алексинац“, број 30/18 и 6/19).

Члан 5.

Ово Решење ступа на снагу наредног дана од дана доношења и објавиће се на званичној интернет страници општине Алексинац.

Члан 6.

Решење доставити: Савету за безбедност саобраћаја на путевима општине Алексинац и Архиви општине Алексинац.

II/01Број:020-181

У Алексинцу, 10.10.2019.године

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ

 ПРЕДСЕДНИК

 Ненад Станковић

The Best betting exchange http://f.artbetting.netby ArtBetting.Net
All CMS Templates - Click Here