Пратите нас на друштвеним мрежама
facebook-icon      skype-icon      twitter-icon      youtube-icon   
UK Bookmakers
Штампа

ЈАВНИ ПОЗИВ За бесповратну испоруку минералног ђубрива KAN 27% N за радове у засадима воћа за 2018. годину

Општина Алексинац

ЈАВНИ ПОЗИВ

За бесповратну испоруку минералног ђубрива KAN 27% N за радове у засадима воћа за 2018. годину

На основу Закључка Владе о бесповратноj испоруци 3.015.000kg минералног ђубрива KAN 27% N физичким лицима- носиоцима пољопривредног газдинства са територије 27јединица локалне самоуправе,зарадове у засадима воћа за 2018. годину, 05 Број:339-9528/2018 од 11.10.2018. године, општина Алексинац расписује Јавни позив за бесповратну испоруку 70.000 kg минералног ђубрива KAN 27% N.

Право набесповратну испоруку минералног ђубрива остварују лица која су уписана у Регистар пољопривредних газдинстава и налазе се у активном статусу, и то физичко лице - носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства и имају пријављенеповршине под воћем у 2018. години. Лица остварују право ако имају пребивалиште и производњу на територији општине Алексинац

Физичко лице које има право на бесповратну испоруку минералног ђубрива KAN27% N, може да преузме највише 500 kg по хектару, а највише за један хектарапријављене површине под воћем. Количина ђубрива за испоруку ће се обрачунати према подацима у изводу из Регистра пољопривредних газдинстава Подаци о структури биљне производње. Уколико је потребно због јединица паковања минералног ђубрива вршиће се заокруживање количине за испоруку на мању или већу количину.

Начин остваривања права

Физичко лице - носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства покреће поступак за остваривање права на испоруку минералног ђубрива подношењем захтева Општинској управи у периоду од 16. октобра 2018. године до 10. новембра. 2018. године. Захтев се подноси на обрасцу - Захтев за испоруку минералног ђубрива KAN 27% N у 2018. години, који је одштампан уз овај Јавни позив и чини његов саставни део.

Уз Захтев подносилац захтева доставља:

  1. потврду о активном и комерцијаном статусу газдинства;

  2. извод из Регистра пољопривредних газдинстава Подаци о структури биљне производње.

  3. фотокопију личне карте.

О месту и датуму преузимања минералног ђубрива подносиоци захтева ће бити обавештени након подношења Захтева.

Текст Јавног позива и образац Захтева за испоруку минералног ђубрива KAN27% N у 2018. години за се може преузети у згради Oпштинске управе Алексинац, канцеларија бр.32 или на сајту www.aleksinac.org

Додатне информације на телефон 018/809-040 од 7 до 15 часова.

II Број: 320-81

У Алексинцу,

16.10.2018. године

ОПШТИНА АЛЕКСИНАЦ

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

                                                                                                                                                                                                      Ненад Станковић

Захтев за бесповратну испоруку минералног ђубрива

The Best betting exchange http://f.artbetting.netby ArtBetting.Net
All CMS Templates - Click Here