Пратите нас на друштвеним мрежама
facebook-icon      skype-icon      twitter-icon      youtube-icon   
UK Bookmakers
Штампа

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА КОРИШЋЕЊА БЕЗ ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ ЗА 2018. ГОДИНУ

 Општина Алексинац

Општинска управа

Одељење за привреду

Одсек за пољопривреду и водопривреду

Број: 320- 99

Датум: 11. 09. 2017. године

 

 ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА КОРИШЋЕЊА БЕЗ ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ ЗА 2018. ГОДИНУ

У складу са Законом о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/06, 65/08 – др. Закон, 41/09 и 112/2015) и Правилником о условима и поступку давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини (“Службени гласник РС”, број 16/2017), Комисија за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта ( у даљем тексту: Комисија)/ надлежни орган општине Алексинац, расписује јавни позив којим обавештава:

-      образовнe установe - школe, стручнe пољопривреднe службe и социјалнe установeда им се може дати на коришћење површина пољопривредног земљишта у државној својини која је примерена делатности којом се баве, а највише до 100 хектара;

-      високообразовнe установe - факултетe и научнe институтe чији је оснивач држава и установe за извршење кривичних санкција да им се може дати на коришћење површина пољопривредног земљишта у државној својини која је примерена делатности којом се баве, а највише до 1.000 хектара;

-      правнa лицa у државној својини регистрована за послове у области шумарства;

да доставе потребну документацију ради остваривања коришћења без плаћања накнаде пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Алексинац за 2018. годину, до дана 31.октобра 2018. године.

Потребна документација:

  1. Захтев за остваривање бесплатног коришћења без плаћања накнаде потписан од стране одговорног лица
  2. Акт о оснивању установе, односно извод из привредног регистра за правно лице (не старији од шест месеци);
  3. Изјава подносиоца захтева коју површину пољопривредног земљишта у државној својини већ користи без плаћања накнаде (у складу са чланом 61. Закона о пољопривредном земљишту) на територији Републике Србије.

          Подносиоци захтева достављају потребну документацију из овог јавног позива, у неотвореним копијама које морају бити читљиве, при чему Комисија/надлежни орган пштине Алексинац, задржава право да у случају потребе затражи достављање оригинала или оверене копије достављене документације.

          Образац захтева може се преузети сваког радног дана од 7 до 15 часова, у просторијама Одељења за привреду, одсек за пољопривреу и водопривреду Општинске управе Алексинац, Алексинац, Улица Књаза Милоша, бр.169, први спрат, канцеларија 32 или са сајта aleksinac.org .

          Рок за достављање захтева и потребне документације из овог јавног позива је 31. октобар 2018. године. Захтев приспео по истеку датума одређеног у овом јавним позиву сматраће се неблаговременим и Комисија/надлежни орган ће га вратити подносиоцу неотвореног.

          Захтев са потребном документацијом се подноси непосредно на писарници општине или поштом, у затвореној коверти са назнаком на предњој страни: „Право коришћења пољопривредног земљишта у државној својини без плаћања накнаде за 2018. годину“ за Комисију за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта / надлежном органу на територији општине Алексинац за 2018. годину, на адресу: Одељење за привреду, одсек за пољопривреу и водопривреду Општинске управе општине Алексинац, алексинац, ул.Књаза милоша, бр.169. На полеђини коверте наводи се назив и адреса подносиоца захтева.

          Контакт особа за све информације у вези са овим јавним позивом је Срђан Станимировић, телефон: 809-040, email: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. или лично у просторијама Одељења за привреду, одсек за пољопривреу и водопривреду Општинске управе Алексинац, Алексинац, Улица Књаза Милоша, бр.169, први спрат, канцеларија 32.

Овај јавни позив објавити на интернет страници општине Алексинац: aleksinac.org и огласним таблама месних канцеларија.  

         

Начелник општинске управе

                                                                                                                              Дејан Милошевић

The Best betting exchange http://f.artbetting.netby ArtBetting.Net
All CMS Templates - Click Here