Пратите нас на друштвеним мрежама
facebook-icon      skype-icon      twitter-icon      youtube-icon   
UK Bookmakers
Штампа

ЈАВНИ ПОЗИВ за подношење предлога за доделу јавних признања општине Алексинац за 2017. годину

          На основу Одлуке о јавним признањима општине Алексинац („Службени лист општине Алексинац“, број 3/04), на седници Комисије за доделу јавних признања од 28.4.2017. године

 Комисија за доделу јавних признања

расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ

за подношење предлога за доделу јавних признања

општине Алексинац за 2017. годину

          Јавна признања (плакета, награда Општине, похвала и звање почасног грађанина Општине) дају се појединцима, предузећима, установама, месним заједницама, удружењима и другим организацијама за нарочите заслуге за општину Алексинац, остварене у области привреде, образовања и васпитања, науке и културе, здравствене и социјалне заштите, друштвене бриге о деци, физичке културе, заштите животне средине и другим областима.

Одлуком о јавним признањима општине Алексинац установљена су јавна признања:

- Плакета;

- Почасни грађанин општине Алексинац;

- Награда;

- Похвала.

            Признање „Плакета“ је највише признање Општине,које се додељује за нарочите заслуге у области привреде, образовања и васпитања, науке и културе, здравствене и социјалне заштите, друштвене бриге о деци, физичке културе, заштите животне средине и другим областима. Плакета се може доделити и истакнутим појединцима из других општина и организацијама са седиштем ван територије Општине за нарочите заслуге у развоју Општине и за унапређење сарадње са Општином. Плакета се може додељивати и грађанима и организацијама из других земаља.

            Признање „Почасни грађанин општине Алексинац“ додељује се појединцу из земље који није становник општине Алексинац и страном држављанину који је својим радом и својим активностима значајно допринео развоју општине Алексинац или је значајно допринео развоју сарадње општине Алексинац са другим општинама у земљу или иностранству или са организацијама чије је седиште ван територије општине Алексинац.

          „Награда“ се додељује за постигнуте посебне резултате у области организације и унапређења производње, за постигнуте високе приносе у пољопривреди, као и за постигнуте резултате у области друштвених делатности. Награда Општине се додељује у новчаном износу.

          „Похвала“ се додељује за постигнуте значајне успехе и резултате у областима привреде, образовања и васпитања, науке и културе, здравствене и социјалне заштите, друштвене бриге о деци, физичке културе, заштите животне средине и другим областима.

          Иницијативу са образложењем за додељивање јавних признања могу подносити појединци, предузећа, установе и друге организације, месне заједнице, удружења грађана и органи Општине.

          Подносиоци предлога обавезно достављају следећу документацију:

1. Предлог за доделу јавног признања са назнаком за коју област се предлаже кандидат и за коју врсту награде;

2. Детаљно образложење предлога са именом, презименом и адресом кандидата, односно правног лица, са биографијом предложеног кандидата са довољно чињеница за одлучивање и оцену вредности доприноса резултата и заслуга;

3. Фотокопију докумената којима се доказују и поткрепљују наводи из образложења, уколико таква документа постоје.

          Рок и начин достављања предлога

          Образложени предлози са одговарајућим прилозима (Фотокопије) за доделу јавних признања се подносе у писаној форми у затвореној коверти Комисији за доделу јавних признања општине Алексинац од 08.5.2017. године до 22.5.2017. године, са назнаком  Комисија за доделу јавних признања“на адресу:

Општинска управа општине Алексинац

Одељење за скупштинске послове

Књаза Милоша 169

18 220 Алексинац

или лично у писарници Општинске управе општине Алексинац, канцеларија број 14.

          ОБРАЗАЦ предлога се може преузети у згради Општинске управе општине Алексинац, канцеларија број 45 или на сајту www.aleksinac.org.

          Приложена документација се након одлучивања не враћа предлагачу.

          Неблаговремени и непотпуни предлози се неће разматрати.

          Све информације у вези Јавног позива могу се добити на број телефона 018/809-011, Марија Маринковић дипл. правник.

III/01 Број: 17-2

У Алексинцу,28.4.2017. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ

КОМИСИЈА ЗА ДОДЕЛУ ЈАВНИХ ПРИЗНАЊА

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ,

Горан Милетић, с.р.

 

Предлог за доделу јавних признања општине Алексинац

The Best betting exchange http://f.artbetting.netby ArtBetting.Net
All CMS Templates - Click Here