Пратите нас на друштвеним мрежама
facebook-icon      skype-icon      twitter-icon      youtube-icon   
UK Bookmakers
Штампа

Јавни позив за коришћење средстава Фонда за таленте за 2014. годину

          На основу члана 9. Одлуке о стипендирању ученика и студената и праву на једнократну финансијску подршку младим талентима са територије општине Алексинац за школску 2014./2015. годину, Комисија за доделу ученичких и студентских стипендија и једнократних финанасијских помоћи младим талентима, р а с п и с у ј е

 

К О Н К У Р С

ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА И ЈЕДНОКРАТНИХ ФИНАНСИЈСКИХ ПОДРШКИ МЛАДИМ ТАЛЕНТИМА СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ

ЗА ШКОЛСКУ 2014/2015.ГОДИНУ

 

I . УСЛОВИ КОНКУРСА

За доделу средстава могу се јавити кандидати који испуњавају

ОПШТЕ УСЛОВЕ:

- Да имају између 12 и 27 година живота

- Да су држављани Републике Србије,

- Да имају пребивалиште на подручју општине Алексинац.

ПОСЕБНЕ УСЛОВЕ:

1) Општина Алексинац ће стипендирати

- ученике другог до четвртог разреда средње школе и студенте друге до завршне године редовних студија државних школа-универзитета чије школовање се финансира из буџета Републике;

- ученике који по први пут уписују годину,   од друге до четврте године средње школе, који су остварили просек 5,00 у претходном школовању и који нису остварили право на Републичку стипендију;

- студенте државних универзитета чије се школовање финансира из буџета од друге до пете (и шесте) године основних студија, односно до истека апсолвентског стажа, са просеком оцена из претходне године студија 9,00 који нису остварили право на Републичку стипендију;

- студенти који су по први пут уписали зимски семестар одговарајуће године студија.

2) Општина Алексинац ће доделити једнократну финансијску подршку младим талентима који су поред општих услова остварили следеће посебне услове:

а) Олимпијаде, међународна и републичка такмичења

- Да су у школској 2014/2015 години, за коју се додељује финансијска подршка, на олимпијадама освојили: прву, другу или трећу награду,

- Да су школској 2014/2015 години, за коју се додељује финансијска подршка, на међународним такмичењима освојили: прву, другу или трећу награду,

- Да су у школској 2014/2015 години, за коју се додељује финансијска подршка, за такмичења на републичком нивоу освојили:прву, другу или трећу награду.

*УСЛОВ КОНКУРИСАЊА ЈЕ ДА ЈЕ ОВА ТАКМИЧЕЊА МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА УТВРДИЛО КАЛЕНДАРОМ ТАКМИЧЕЊА (САМО ЗА ИНДИВИДУАЛНЕ УЧЕСНИКЕ ТАКМИЧЕЊА) КАО И ДА ДИПЛОМЕ И НАГРАДЕ ОСВОЈЕНЕ НА ТАКМИЧЕЊИМА ОДГОВАРАЈУ НАСТАВНИМ ПРЕДМЕТИМА ШКОЛЕ.

б) Област спорта

- Да су на међународним такмичењима освојили:прву,другу или трећу награду у појединачној конкуренцији,

- Да су на државним првенствима признатим од матичних савеза освојили прво место у појединачној или екипној конкуренцији,

- Да су остварили репрезентативни статус у националним селекцијама у признатим олимпијским спортовима.

в) Област културе и уметности

- Да су у школској 2014/2015 години, за коју се додељује финансијска подршка, за такмичења на републичком нивоу освојили: лауреат; прво, друго или треће место, награду.

- Да су у школској 2014/2015 години, за коју се додељује финансијска подршка, појединачно или групно освојили прву, другу или трећу награду на такмичењима међународног или државног значаја у области у којој стварају.

г) Основно, средње и високо образовање

- да су ученици основних школа са подручја општине Алексинац који у школској 2013/2014 години завршавају осми разред и при том су проглашени за „Ђака генерације“ у својој школи

- да су ученици средњих школа са подручја општине Алексинац који у школској 2013/2014 години завршавају средњу школу и при том су проглашени за „Ђака генерације“ у својој школи

- студенти високошколских установа чији је оснивач Република Србија, Аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе, који су уписани први пут у текућој школској години на студије првог (у трајању од најмање четири године), другог или трећег степена, чије се школовање финансира из буџета Републике Србије, који нису губили ниједну годину током студија, који су према наставном програму високошколске установе на којој студирају положили све испите из претходних година студија и који су постигли просечну оцену најмање 9,5

*НА КОНКУРС СЕ МОГУ ПРИЈАВИТИ СТУДЕНТИ ОД 2. ДО 5. (И 6.) ГОДИНЕ ОСНОВНИХ СТУДИЈА, А ДА ПРИ ТОМ НИСУ ОСТВАРИЛИ ПРАВО НА ОПШТИНСКУ СТИПЕНДИЈУ, СТУДЕНТИ ДРУГОГ СТЕПЕНА И СТУДЕНТИ ТРЕЋЕГ СТЕПЕНА СТУДИЈА КОЈИ НИСУ У РАДНОМ ОДНОСУ, КОЈИ СУ ОДМАХ ПО ЗАВРШЕТКУ ОСНОВНИХ СТУДИЈА НАСТАВИЛИ СТУДИЈЕ ДРУГОГ СТЕПЕНА (МАСТЕР) И ТРЕЋЕГ СТЕПЕНА (ДОКТОРСКЕ).

СТУДЕНТЕ КОЈИ СЕ ШКОЛУЈУ У ИНОСТРАНСТВУ ОД 2.ГОДИНЕ СТУДИЈА, КОЈИ СУ ДОБИТНИЦИ РЕПУБЛИЧКЕ СТИПЕНДИЈЕ И КОЈИ ИМАЈУ НАЈМАЊУ ПРОСЕЧНУ ОЦЕНУ ТОКОМ ПРЕТХОДНИХ ГОДИНА СТУДИЈА 9,50 ОПШТИНА ЋЕ ЈЕДНОКРАТНО ПОМОЋИ КАО И СТУДЕНТЕ ДРУГОГ И ТРЕЋЕГ СТЕПЕНА СТУДИЈА, ПОД УСЛОВОМ ДА ИСПУЊАВАЈУ ОПШТЕ УСЛОВЕ

 

II. ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

- Попуњена пријава;

- Уверење о пребивалишту које није старије од 6 месеци;

- Потврда да су редовни ученици/студенти;

- Доказ о оствареном успеху (за ученике сведочанство, за студенте уверење које издаје одговарајућа високошколска установа)

- Кандидати који конкуришу за једнократну финансијску подршку достављају дипломе или нека друга документа из којих се недвосмислено види да су остварили успех који одговара условима овог конкурса.

 

III. РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА И ОБЈАВЉИВАЊЕ РЕЗУЛАТА КОНКУРСА

Конкурс за доделу стипендија и једнократних финансијских средстава отворен је од 22.09. до 31.10.2014.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити разматране.

Резултати конкурса биће саопштени у виду коначне листе ученика-студената којима је одобрено коришћење ученичке-студентске стипендије, и то на огласној табли и сајту општине Алексинац

 

IV. ПОСТУПАК

Предлог за доделу стипендија и награда као и листу стипендиста и награђених утврђује Комисија на основу приложених докумената од стране подносиоца захтева.

Одлуку о додели стипендија и награда као и листу стипендиста и награђених доноси председник Општине на предлог Комисије.

Право на приговор на Одлуку о додели стипендија и награда имају ученици-студенти подносиоци захтева у року од 8 (осам) дана од дана објављивања Одлуке.

Приговор се подноси председнику Општине.

Коначну одлуку по приговору доноси председник Општине.

 

V. ИСПЛАТА

Ученик-студент стипендиста закључиће Уговор о стипендирању са општином Алексинац, који у име општине потписује председник Општине.

Услове за закључење уговора утврђује председник Општине на предлог Комисије

Стипендије се исплаћују за десет месеци у оквиру једне школске године. Стипендије се не исплаћују за месеце јул и август.

Једнократне награде исплаћују одједном на рачун подносиоца захтева коме је подршка одобрена.

 

VI. НАПОМЕНА

Право на стипендију НЕМАЈУ ученици и студенти војне и полицијске академије и других сличних факултета, за која су средства у потпуности обезбеђена у току трајања школовања-студирања.

Право на јенократну финансијску подршку млади таленти могу остварити само једном у току календарске године и то само по једном основу.

* ОБРАЗАЦ ПРИЈАВЕ КАНДИДАТИ МОГУ ПОДИЋИ У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ (КАНЦЕЛАРИЈА БРОЈ 13 И 47) И НА САЈТУ ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ

 

The Best betting exchange http://f.artbetting.netby ArtBetting.Net
All CMS Templates - Click Here