Пратите нас на друштвеним мрежама
facebook-icon      skype-icon      twitter-icon      youtube-icon   
UK Bookmakers
Штампа

Јавни позив за подношење предлога за доделу јавних признања општине Алексинац

На основу члана 31. Статута општине Алексинац („Службени лист општине Алексинац“ број 7/2013-пречишћен текст) и Одлуке о јавним признањима општине Алексинац („Службени лист општине Алексинац“ број 3/04), на седници Комисије за доделу јавних признања од 28.04.2014. године

 

 Комисија за доделу јавних признања

расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ

за подношење предлога за доделу јавних признања општине Алексинац

 

Обавештавамо све заинтересоване субјекте да могу поднети иницијативу за доделу јавних признања општине Алексинац за 2014. годину. Иницијативу са образложењем за додељивање јавних признања могу подносити предузећа, установе и друге организације, месне заједнице, удружења грађана и органи Општине.

Јавна признања (плакета, награда Општине, похвала и звање почасног грађанина Општине) дају се појединцима, предузећима, установама, месним заједницама, удружењима и другим организацијама за нарочите заслуге за општину Алексинац, остварене у области привреде, образовања и васпитања, науке и културе, здравствене и социјалне заштите, друштвене бриге о деци, физичке културе, заштите животне средине и другим областима.

Предлог за доделу јавних признања подноси се у писаној форми, уз обавезу свеобухватног образложења. Уз предлог се прилаже и документација:

- име, презиме и адреса кандидата, односно правног лица (радна биографија кандидата);

- публикована дела, каталоге, критике, мишљења, похвале, захвалнице или друга одговарајућа документација.

Приложена документација се након одлучивања не враћа предлагачу. Неблаговремени и непотпуни предлози се неће разматрати.

Предлози се достављају у периоду од 29.04. до 15.05.2014. године, написарници Општинске управе општине Алексинац (канцеларија број 13) или путем поште на адресу:

 Општинска управа општине Алексинац

- Служба за скупштинске послове -
К
њаза Милоша 169

Канцеларија 41

18 220 Алексинац

са назнаком „За Комисију за доделу јавних признања“

III/01 Број: 17-1

У Алексинцу,

28.04.2014. године

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ

КОМИСИЈА ЗА ДОДЕЛУ ЈАВНИХ ПРИЗНАЊА

 

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ,

Војкан Вукић

The Best betting exchange http://f.artbetting.netby ArtBetting.Net
All CMS Templates - Click Here