Пратите нас на друштвеним мрежама
facebook-icon      skype-icon      twitter-icon      youtube-icon   
UK Bookmakers
Штампа

ЈАВНИ ОГЛАС - увид у бирачки списак

Општинска управа општине Алексинац - Одељење за општу управу и друштвене делатности, на основу чл. 14. и 15. Закона о јединственом бирачком списку (“Службени гласник РС“, бр. 104/2009, 99/2011), Одлуке Председника РС о расписивању избора за народне посланике, ПР број 2 од 29.01.2014. године («Службени гласник РС», бр.8/14), објављује

ЈАВНИ ОГЛАС

Позивају се грађани са пребивалиштем на територији Општине Алексинац да могу извршити: увид у бирачки списак и поднесу захтев за упис у бирачки списак, брисање из бирачког списка, измену, допуну или исправку података у бирачком списку.

Увид у бирачки списак и подношење захтева за упис, брисање, измену, допуну или исправку у бирачком списку може се вршити сваког радног дана од 7:00 - 15:00 сати, све до 28. фебруара 2014. године до 24:00 сата када ће бирачки списак бити закључен.

Грађани Републике Србије могу да провере да ли су уписани у јединствени бирачки списак и путем интернет портала Министарства правде и државне управе, www.mpravde.gov.rs

Бирача који није уписан у бирачки списак, уписује у бирачки списак до његовог закључења општинска управа, а од његовог закључења па све до 72 часа пре дана избора (12. март до 24 часа.) Министарство правде и државне управе.

Сваки грађанин може органу надлежном за вођење или ажурирање бирачког списка поднети захтев за упис, брисање, исправку или допуну бирачког списка ако он, или други грађанин није уписан у бирачки списак, или је уписан, а нема бирачко право, или нема бирачко право на подручју општине у којој је уписан у бирачки списак, или ако неки од података из бирачког списка није правилно уписан.

Захтев за упис, брисање, измену, допуну или исправку у бирачком списку подноси се Општинској управи општине Алексинац - Одељење за општу управу и друштвене делатности, канцеларија бр. 12).

Од проглашења изборне листе, право на увид и на подношење захтева за промену у бирачком списку има и подносилац изборне листе или лице које он овласти, по истом поступку по коме то право имају и грађани. Уз захтеве се прилажу овлашћење и потребни докази. 

Обавештавају се грађани да
Општинској управи општине Алексинац - Одељење за општу управу и друштвене делатности могу, најкасније 20 дана пред изборе, поднети захтев да се у бирачки списак упише податак да ће бирач на предстојећим изборима за народне посланике гласати према месту боравишта у земљи.

Ради увида у бирачки списак и подношења захтева за промене у бирачком списку са собом обавезно понети личну карту, а по потреби и друге доказе.


РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА АЛЕКСИНАЦ
Општинска управа општине Алексинац

Одељење за општу управу и друштвене делатности

III/04 Број: 013-4
30. јануар 2014. године

АЛЕКСИНАЦ

НАЧЕЛНИК
Драган Јовановић

Овај јавни оглас истаћи на огласну таблу сагласно тачки 10. Упутства за спровођење Закона о јединственом бирачком списку (Службени гласник РС, бр. 15/2012). 

The Best betting exchange http://f.artbetting.netby ArtBetting.Net
All CMS Templates - Click Here