Пратите нас на друштвеним мрежама
facebook-icon      skype-icon      twitter-icon      youtube-icon   
UK Bookmakers
Штампа

РЕШЕЊЕ О ДОДЕЛИ АУТО СЕДИШТА ЗА ДЕЦУ У 2021-ОЈ ГОДИНИ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ бр.129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018),члана 69. тачка 24. Статута општине Алексинац („Службени лист општине Алексинац“, број 29/18),Јавног позива за подношење пријава за доделу ауто-седишта за децу, у циљу унапређења безбедности саобраћаја на путевима општине Алексинац за 2021.годину број: II/01/344-382 од26.11.2021. године и Закључка Савета за координацију послова безбедности саобраћаја на путевима општине Алексинац,                                      број: II/01/344-402 од 21.12.2021.године, Општинско веће општине Алексинац на седници одржаној дана 22.12.2021.године, донело је следеће

РЕШЕЊЕ

О ДОДЕЛИ АУТО СЕДИШТА ЗА ДЕЦУ У 2021-ОЈ ГОДИНИ

Члан 1.

ДОНОСИ СЕ Решење о додели ауто седишта за децу у 2021-ој години, као у тексту предлога Решења о подносиоцима пријава који испуњавају услове конкурса Комисије за спровођење јавног позива за доделу ауто седишта за децу у циљу унапређења безбедности саобраћаја на путевима општине Алексинац за 2021. годину.

Члан 2.

Ауто седишта за децу из члана 1. овог Решења се додељују следећим подносиоцима пријава – родитељима са подручја општине Алексинац у 2021-ој години:

Редни број Име и презиме и адреса Име и презиме детета
1. Немања Милојковић, Пруговац Павле Милојковић
2. Марко Ђорђевић, Стевана Синђелића 26, Прћиловица Искра Ђорђевић
3. Валентина Илић, Стевана Сремца бр.65, Алексинац Стефан Новковић
4. Настасија Николић, Брђакова бр.26, Алексинац Николина Милановић
5. Сања Миленковић, 7 Јули 19/15, Алексинац Лука Вељковић
6. Предраг Радуловић, Честа Арсеније Радуловић
7. Александра Алексић, Кнеза Лазара бр.10, Прћиловица Доротеа Андрејевић
8. Милош Љубисављевић, Горња Пешчаница Нађа Љубисављевић,
9. Вера Османовић, Лоле Рибара 17, Алексинац Даница Алић
10. Даница Стоилковић, Милоша Качаревића 10, Алексинац Даница Стоилковић
11. Сања Јевтов, Стевана Сремца 58, Алексинац Анђелија Јевтов
12. Владан Вукојевић, Корман Неда Вукојевић
13. Милош Денић, Солунска бб, Прћиловица Богдан Денић
14. Сања Марјановић, Лоле Рибара 61, Алексинац Вукан Марјановић
15. Тијана Анђелковић, Банета Савића 14/8, Ал.Рудник Мијат Анђелковић
16. Анђела Маринковић, Рутевац Тадија Павловић
17. Дарко Живадиновић, Моше Пијаде бр.44, Прћиловица Андреј Живадиновић
18. Катарина Адамов, Бобовиште Мила Марић
19. Немања Ђорђевић, Крушје Михајло Ђорђевић
20. Дејан Голубовић, Катун Александар Голубовић
21. Милош Петковић, Стевана Синђелића бб, Алексинац Уна Петковић
22. Филип Јанковић, Липовачка 9, Алексинац Сташа Јанковић
23. Иван Марковић, Витковац Маша Марковић
24. Милош Ранђеловић, Чегарска бр.10, Алексинац Сара Ранђеловић
25. Тамара Кордић, Мозгово Реља Кордић
26. Милан Милановић,Јеловица 13, Ал.Рудник Сташа Милановић
27. Марко Живановић, Липовачка бб, Алексинац Константин Живановић
28. Млађан Грујић, Доње Сухотно Виктор Грујић
29. Марко Живковић, Бобовиште Вукашин Живковић
30. Лидија Љубеновић, Првомајска 48, Житковац Илија Љубеновић

Члан 3.

Критеријуми за доделу ауто седишта за децу подносиоцима пријава – родитељима из табеле из члана 2. утврђени су на основу испуњености услова из Јавног позива за подношење пријава за доделу ауто-седишта за децу, у циљу унапређења безбедности саобраћаја на путевима општине Алексинац за 2021.годину број: II/344-382 од 26.11.2021.године и на основу административне провере приложене документације од стране Комисије за спровођење јавног позива за доделу ауто седишта за децу у циљу унапређења безбедности саобраћаја на путевима општине Алексинац за 2021. годину.

Члан 4.

Набавка ауто седишта за децу је извршена у складу са Одлуком о буџету општине Алексинац за 2021. годину („Службени лист општине Алексинац“ број 33/20 и 30/21 ) и Програмом за рад Савета за безбедност саобраћаја на путевима општине Алексинац за 2021.годину („Службени лист општине Алексинац“, број 7/21 и 32/21).

Члан 5.

Ово Решење ступа на снагу наредног дана од дана доношења и објавиће се на званичној интернет страници општине Алексинац.

Члан 6.

Решење доставити: Савету за безбедност саобраћаја на путевима општине Алексинац и Архиви општине Алексинац.

II/01Број:020-275

У Алексинцу, 22.12.2021.године

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ

                                                                                                   ЗАМ.ПРЕДСЕДНИКА

                                                                                                   Маријана Радивојевић

The Best betting exchange http://f.artbetting.netby ArtBetting.Net
All CMS Templates - Click Here