Пратите нас на друштвеним мрежама
facebook-icon      skype-icon      twitter-icon      youtube-icon   

Чланци

Штампа

УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ

Просторни план општине Алексинац за период 2022.-2032. године

Просторни план општине Алексинац

План генералне регулације Алексинца

План детаљне регулације радне зоне Житковац у Житковцу

План детаљне регулације дела заштитног левообалног насипа реке Јужне Мораве

План детаљне регулације гробља у насељу Глоговица

План детаљне регулације држаног пута другог реда Рутевац - Мали цвет

План детаљне регулације примарне канализационе мреже за насеља са леве обале Јужне Мораве

Друга измена плана генералне регулације Алексинца

Измене и допуне плана генералне регулације  Алексинца

План детаљне регулације насеља Алексиначки Рудник

Измена и допуна плана генералне регулације Алексинца

План детаљне регулације подручја "Ново насеље" у Алексинцу

Урбанистички пројекат - БОЛНИЦА у Алексинцу

URBANISTIČKI PROJEKAT ZA URBANISTIČKO - ARHITEKTONSKU RAZRADU LOKACIJEZA POTREBE REKONSTRUKCIJE DELA DRŽAVNOG PUTA IIA REDA BR. 217OD KM. 43+276,00 DO KM. 43+693,00, L=417 MSA PREDLOGOM PARCELACIJE,U NASELJENOM MESTU BOVAN,NA K.P. BR. 10559/1, 10120, 10122,10123/1,10123/2, 10124 I 10129K.O. BOVANZA URBANISTIČKO - ARHITEKTONSKU RAZRADU LOKACIJEZA POTREBE REKONSTRUKCIJE DELA DRŽAVNOG PUTA IIA REDA BR. 217OD KM. 43+276,00 DO KM. 43+693,00, L=417 MSA PREDLOGOM PARCELACIJE,U NASELJENOM MESTU BOVAN,NA K.P. BR. 10559/1, 10120, 10122,10123/1,10123/2, 10124 I 10129K.O. BOVAN

ПРВЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ РАДНЕ ЗОНЕ "ЖИТКОВАЦ"ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ РАДНЕ ЗОНЕ "ЖИТКОВАЦ"

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКТА ЈАВНЕ НАМЕНЕ ЗА ПОТРЕБЕ УТВРЂИВАЊА ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА НА К.П.БР. 2788 К.О. АЛЕКСИНАЦ ВАРОШ