Пратите нас на друштвеним мрежама
facebook-icon      skype-icon      twitter-icon      youtube-icon   
UK Bookmakers
Штампа

Јавни позив за предлагање пројеката капиталних инвестиција

Radna grupa kapitalne investicije 2015Радна група за израду Плана капиталних инвестиција општине Алексинац објавила је данас Јавни позив за предлагање пројеката капиталних инвестиција (ПКИ).

Овим путем, позивају се јавна предузећа, установе, надлежне службе општине Алексинац, грађани, удружења, правна лица и друге заинтересоване стране да предложе пројекте капиталних инвестиција.

Капиталним инвестицијама сматрају се:
• изградња и обнављање инфраструктуре, укључујући израду планске, пројектне и друге неопходне инвестиционо-техничке документације,
• куповина земљишта,
• куповина, изградња и реконструкција стамбених, пословних и објеката за јавну употребу укључујући израду планске, пројектне и друге неопходне инвестиционо-техничке документације, и
• набавка опреме за јавну употребу чији је век трајања дужи од 5 година.

Могу се кандидовати нови пројекти као и пројекти чија је реализација у току.
Свe кaпитaлнe инвeстициje кojе припaдajу нaбрojaним кaтeгoриjaмa и прeлaзe врeднoст oд 100.000 eврa у динaрскoj прoтиврeднoсти и имajу живoтни вeк дужи oд пет (5) гoдина сматраће се капиталним пројектом. Tрoшкoви прojeкaтa укључуjу трoшкoвe припрeмe прojeкaтa, припрeмe студиja извoдљивoсти, oбeзбeђeњa зeмљиштa, инжeњeрингa, рeaлизaциje сaмoг прojeктa и трoшкoви кaпитaлнoг oдржaвaњa и eвeнтуaлних зaмeнa (дeлoвa) срeдстaвa

Рок за достављање пројектних образаца је 15 дана од дана објављивања позива, односно до 24.11.2015. године до 15 часова.

Пројектни обрасци се достављају у штампаном или електронском облику на пројектном обрасцу, Комисији за оцену предлога пројеката за ПКИ.

Текст Јавног позива и пријавни образац можете пронаћи на сајту општине Алексинац.

The Best betting exchange http://f.artbetting.netby ArtBetting.Net
All CMS Templates - Click Here