Пратите нас на друштвеним мрежама
facebook-icon      skype-icon      twitter-icon      youtube-icon   
UK Bookmakers
Штампа

КЛЕР:Имплементација стандарда квалитета ISO 9001:2008 у рад општинске управе

ISO STANDARD 2015Од октобра месеца 2015. године на иницијативу Канцеларије за локални економски развој, Институт за истраживања и пројектовања у привреди из Београда започиње имплементацију стандарда квалитета у рад Општинске управе општине Алексинац: SRPS ISO 9001:2008, у складу са препорукама SRPS ISO 18091:2015.

Модернизација локалне управе и укупне администрације један је од основних приоритета неопходних реформи, јер добро организована и компетентна локална управа предуслов је изградње нових институција тржишне економије и стварања повољног пословног окружења.

За савременији рад јединица локалне самоуправе, пресудну улогу има увођење стандардних радних процеса и процедуре контроле квалитета услуга и самог радног процеса локалне самоуправе. Циљ добијања сертификата ИСО је унапређење рада Општинске управе, бржа и ефикаснија услуга општине као јавног сервиса грађана.

Стандарди подразумевају унифициране процедуре које се спроводе у општинској управи, описивање тачног редоследа радњи у спровођењу поступка и појединачно описивање сваке од њих. За Општинску управу то значи: боља ефикасност, тачност, љубазност, одговорност и поверење, што има за основни резултат корист и задовољство грађана, корисника услуга.

Заједно са законском регулативом и нормативима, актима, документа система менаџмента квалитетом чине основу за обављање активности и процеса у општинској управи. Циљ је стварање оквира за унапређење управљачких функција и организације општинске управе као и подизање квалитета општинских услуга кроз: 

  • јасно дефинисање политике и циљева од стране руководства општинске управе;
  • боље разумевање захтева корисника (грађана и правних лица) и усредсређеност на задовољавање тих захтева;
  • побољшање интерне и екстерне комуникације; 
  • веће разумевање при организацији процеса; 
  • боље разумевање закона и прописа, као и њиховог утицаја на рад општинске управе и задовољавање захтева корисника;
  • јасно дефинисање одговорности и овлашћења у општинској управи; 
  • побољшано искоришћавање времена и ресурса; 
  • смањење трошкова; 
  • побољшана идентификација и следљивост услуга.
The Best betting exchange http://f.artbetting.netby ArtBetting.Net
All CMS Templates - Click Here