Пратите нас на друштвеним мрежама
facebook-icon      skype-icon      twitter-icon      youtube-icon   
Штампа

Програм подршке даљем развоју микро, малих и средњих предузећа, предузетника и задруга у 2015. години

KLER LOGO SAJTКанцеларија за локални економски развој општине Алексинац (КЛЕР) обавештава привредне субјекте да је Национална агенција за регионални развој (НАРР) расписала Јавни позив за доделу бесповратних средстава у оквиру Програма подршке даљем развоју микро, малих и средњих предузећа, предузетника и задруга у 2015. години, који се спроводи у сарадњи са акредитованим регионалним развојним агенцијама.

Програм се састоји из два пројекта:

1. Пројекат подршке развоју конкурентности микро, малих и средњих предузећа, предузетника и задруга;
2. Пројекат подршке женском предузетништву кроз доделу бесповратних финансијских средстава.

Бесповратна средства за први пројекат биће одобрена за две групе активности. Прва група активности обухвата имплементацију стандарда, сертификацију, ресертификацију и обележавање производа „CE“ знаком, нови дизајн производа и амбалаже и електронску презентацију. За ову групу активности додељују се средства у износу од 50.000,00 до 200.000,00 динара. Друга група активности обухвата побољшање постојећих и развој нових технолошких процеса, побољшање постојећих и развој нових производа/услуга, тестирање нових производа и израда и имплементација специјализованог софтвера. За ову групу активности додељују се средства у износу од 50.000,00 до 200.000,00 динара.

НАРР ће на основу уговора са корисником средстава рефундирати износ до 50% од укупног износа оправданих трошкова пројекта без пдв-а.

Пројекат подршке женском предузетништву кроз доделу бесповратних финансијских средстава има за циљ повећање броја жена у бизнису, већу видљивост успешних жена – предузетница, као и јачање мотивације предузетница за унапређење пословања.
Бесповратна средства ће се одобравати за унапређење пословања у складу са захтевима међународних стандарда пословања и обележавање производа „CE“ знаком, побољшање постојећих и развој нових технолошких процеса, побољшање постојећих и развој нових производа/услуга, тестирање нових производа и израда и имплементација специјализованог софтвера, нови дизајн производа и амбалаже, електронску презентацију и едукацију менаџмента и запослених кроз специјализоване обуке. Средства се додељују у износу од 50.000,00 до 300.000,00 динара за све активности, осим за електронску презентацију предузећа за коју се може одобрити максимално 100.000,00 динара. 

НАРР ће рефундирати износ до 65% од укупног износа оправданих прошкова пројекта без пдв-а.
Привредни субјекти могу поднети пријаве по основу оба пројекта, али бесповратна средства не могу бити одобрена за исту активност.

Рок за подношење пријава је 19. август 2015. г. Детаљне информације, упутства и пријаве доступни су на електронским странама НАРР, www.rra-jug.rs и www.narr.gov.rs .