Пратите нас на друштвеним мрежама
facebook-icon      skype-icon      twitter-icon      youtube-icon   
Штампа

Геодетска снимања за потребе пописа јавне имовине

GEODETSKA SNIMANJA 2015У циљу евидентирања стварног стања и формирања тачне базе података о општинској имовини, фирма „Геодата ПГЈ“ из Обреновца у протеклих два месеца извршила је геодетска снимања објеката у јавној својини општина Алексинац и Ражањ. Ове активности део су реализације пројекта „Попис и регистрација јавне имовине у Алексинцу и Ражњу“, који са 148.000 евра финансира Европска унија кроз програм EXCHANGE 4, и који за основни циљ има пренос власништва над јавном имовином са републичког на локални ниво, као и успостављање институционалног механизма за ефикасно управљање том имовином на нивоу локлних самоуправа.

Фирма из Обреновца је овај посао добила на расписаном јавном тендеру за обављање геодетских услуга, и она је за задатак имала да прикупи податке о имовини са листе од 1074 приоритетних непокретности - зграда, локала, станова, гаража, улица, путева, привредних објеката и грађевинског земљишта, за које је процењено да су од највећег значаја и које општине имају интереса да што пре прибаве у своје власништво.

Прикупљени подаци о општинској имовини биће употребљени за формирање Географског информационог система (ГИС), дигитализоване базе података у коју се, у облику мапа, смештају и помоћу које се претражују и анализирају просторни подаци о инфраструктури, природним ресурсима и катастарским парцелама на територији општине. Путем ГИС-а, стручне службе oпштинске управе, али и сви заинтересовани грађани, путем интернета ће моћи да приступе дигитализованим мапама катастарских парцела, комуналне, саобраћајне, електроенергетске, телекомуникационе и остале инфраструктуре, као и да на лак и једноставан начин исте претражују. Циљ ових активности јесте повећање ефикасности и смањење трошкова у администрацији, бржи и бољи процес одлучивања, даљи економски развој и повећање прихода општина Алексинац и Ражањ.