Пратите нас на друштвеним мрежама
facebook-icon      skype-icon      twitter-icon      youtube-icon   
Штампа

Новине у систему цивилне заштите

SEDNICA STABA 38 2015На 38. седници Штаба за ванредне ситуације за територију општине Алексинац усвојени су извештај о раду Штаба за 2014. план рада за 2015. годину и предлог за постављење повереника и заменика повереника цивилне заштите у насељима на територији Општине.

У извештају о раду за 2014. годину стоји да је Штаб за ванредне ситуације одржао укупно 21 седницу и да је радио у складу са предвиђеним планом, али и према указаним потребама услед бројних елементарних непогода које су захватиле нашу Општину - пре свега, поплава изазваних обилним атмосферским падавинама у априлу и мају, али и олујних непогода крајем јуна прошле године.

Усвојеним планом рада Штаба за 2015. годину, поред уобичајених активности које се тичу организације заштите од елементарних непогода и предузимања превентивних мера на спречавању њихових последица, предвиђене су и неке новине. Оне се, пре свега, односе на формирање јединица цивилне заштите опште намене, које ће бити састављене од добровољаца ангажованих за потребе обављања захтевних и опасних послова, а које би требало да доведу до веће оперативне спремности и организованости целокупног система заштите и спасавања. Локална самоуправа ће настојати да ове јединице стручно и материјално опреми, како би оне и поред ограниченог броја припадника биле веома ефикасне у свом раду. Још једна од новина биће формирање додатних стручно-оперативних тимова за различите врсте елементарних непогода и других несрећа - попут тимова за одбрану од снежних падавина, суша, епидемија заразних болести итд.

У складу са Одлуком о организацији и функционисању цивилне заштите на територији општине Алексинац донетом у априлу 2011. године, на седници је усвојен и Предлог за постављење повереника и заменика повереника цивилне заштите у насељима на територији општине Алексинац. За поверенике и њихове заменике постављени су углавном председници и чланови постојећих месних заједница, који ће бити задужени за организацију и спровођење превентивних мера заштите и покретање почетних активности у случају појаве опасности по људе и материјална средства. Они ће имати за задатак да у својим насељима предузимају непосредне мере за учешће грађана у спровођењу мера и задатака цивилне заштите, док ће грађани угрожених и настрадалих подручја бити дужни да поступају по упутствима повереника, односно њихових заменика.