Пратите нас на друштвеним мрежама
facebook-icon      skype-icon      twitter-icon      youtube-icon   
UK Bookmakers
Штампа

Одлука о додели субвенција незапосленим лицима за самозапошљавање

SAMOZAPOSLJAVANJE ODLUKAНа основу Споразума о међусобним правима и обавезама у реализацији програма или мера активне политике запошљавања број 101-35. од 11.04.2014.године, Одлуке о усвајању Локалног акционог плана за запошљавање општине Алексинац за 2014. годину, број: 011-27 од 28.03.2014.год., решавајући по захтевима поднетим по Јавном позиву незапосленим лицима за доделу субвенције за самозапошљавање за 2014.годину а на основу Ранг листе поднетих захтева утврђене од стране Националне службе за запошљавање- Филијала Ниш бр.0302-101 -10/14 , председник Општине Алексинац, доноси

ОДЛУКУ

О ДОДЕЛИ СУБВЕНЦИЈА НЕЗАПОСЛЕНИМ ЛИЦИМА

ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ

 

 

1.     ОДОБРАВА СЕ субвенција за самозапошљавање 16 незапослених лица у укупном износу од 1.920.000,00 динара, у појединачном износу од 120.000,оо динара, a у циљу самозапошљавања незапослених оснивањем радње/ привредног друштва или другог облика предузетништва ради обављања регистроване делатности.

2.     Субвенција из тачке 1. ове одлуке одобрава се подносиоцима захтева закључно са редним бр.16, са јединствене ранг листе у прилогу:

 

р

бр

Бр захт

Датум захтева

Подносилац захтева

Место

БОДОВА

Делатност

Име

Презиме

1

30

15.05.14

Тања

Стојковић

Алексинац

74

Произв. металних производа

2

8

29.04.14

Снежана

Милошевић

Алексинац

71

Произв. металних производа

3

14

05.05.14

Зоран

Станковић

Алексинац

68

Произв. металних производа

4

28

15.05.14

Стевица

Андрејевић

Алексинац

67

Грађевински радови

5

36

16.05.14

Јелена

Милић

Алексинац

67

Фризерски салон

6

9

30.04.14

Марко

Милетић

Алексинац

64

Сервис расхладних уређаја

7

35

15.05.14

Даниела

Богдановић

Алексинац

64

Вулканизерска радња

8

39

16.05.14

Предраг

Дикић

Алексинац

64

Сервис рачунара

9

41

16.05.14

Душан

Дикић

Алексинац

64

Сервис рачунара

10

34

15.05.14

Саша

Јовчић

Алексинац

63

Кројачка радња

11

40

16.05.14

Братислав

Јовановић

Алексинац

62

Сервис беле технике

12

15

05.05.14

Јелена

Бекавац

Алексинац

59

Козметички салон

13

22

9.5.2014

Горан

Цветковић

Алексинац

59

Грађевински радови

14

12

30.04.14

Данијела

Ћурчић

Алексинац

58

Књиговодствене услуге

15

16

05.05.14

Душица

Ивановић

Алексинац

58

Књиговодствене услуге

16

37

16.05.14

Милан

Велиновић

Алексинац

58

Агенција за per. возила

17

10

30.04.14

Марија

Петровић

Алексинац

57

Израда цветних аранжмана

18

18

06.05.14

Михаило

Костоски

Житковац

56

Сервис рачунара

19

26

15.05.14

Драган

Мајсторовић

Алексинац

56

Сервис за прање возила

20

33

15.05.14

Александар

Арсић

Алексинац

56

Грађевински радови

21

21

9.5.2014

Милан

Миленковић

Алексинац

54

Фризерски салон

22

25

15.05.14

Наташа

Петровић

Алексинац

54

Фризерски салон

23

19

06.05.14

Миле

Стојановић

Алексинац

51

Грађевински радови

24

23

13.05.14

Марина

Милошевић

Житковац

51

Прерада дрвета

25

20

9.5.2014

Сузана

Голубовић

Алексинац

49

Козметички салон

26

11

29.04.14

Саша

Петровић

Алексинац

48

Израда цветних аранжмана

27

27

15.05.14

Александар

Поповић

Алексинац

45

Рачунарско програмирање

28

29

15.05.14

Жељко

Јанковић

Алексинац

45

Биро за пројектовање

29

7

23.04.14

Дарио

Билић

Алексинац

41

Вулканизерска радња

30

38

16.05.14

Милован

Тодоровић

Житковац

36

Брза храна

31

24

13.05.14

Филип

Матеић

Алексинац

26

Фризерски салон

32

31

15.05.14

Радиша

Митић

Алексинац

0

Ковачка радња

33

32

15.05.14

Бобан

Митић

Алексинац

0

Аутомеханичарска радња

34

17

06.05.14

Бобан

Тодоровић

Алексинац

0

Водоинсталатерски радови

Напомена:

- Лица под редним 32 и 33 Митић Радиша и Митић Бобан не испуњавају услове јавног позива (немају доказ о завршеној обуци) па су елиминисани из даље процедуре.

- Лица под редним бројем 8 и 9 Предраг Дикић (64 бода) и Душан Дикић (64) су у бизнис плановима навела да су заинтересована за оснивање заједничког ортачког друштва, као и лица под редним бројем 17 Марија Петровић (57 бодова) и редним бројем 26 Саша Петровић (48 бодова).

- Лице под редним бројем 34 Бобан Тодоровић је већ користио субвенцију за самозапошљавање по Јавном позиву НСЗ и није измирио уговорну обавезу па је против њега покренут поступак принудне наплате. Према Инструкцијама НСЗ он је елиминисан из даље процедуре.

3.     Међусобна права, обавезе и одговорности између Националне службе за запошљавање, Општине Алексинац, и корисника средстава регулисаће се посебним уговором у року од 45 (четрдесет пет) дана од дана достављања ове Одлуке.

4.     Исплата субвенције подносиоцу захтева извршиће се у складу са приливом финансијских средстава за те намене у Националној служби за запошљавање и пренетим средствима од Општине Алексинац.

5.     Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

 

Председник општине

Ненад Станковић

 

 

The Best betting exchange http://f.artbetting.netby ArtBetting.Net
All CMS Templates - Click Here