Пратите нас на друштвеним мрежама
facebook-icon      skype-icon      twitter-icon      youtube-icon   
UK Bookmakers
Штампа

ЕНЕРГЕТСКА САНАЦИЈА СТАМБЕНИХ ЗГРАДА, ПОРОДИЧНИХ КУЋА И СТАНОВА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ

Solarni paneli montaza

2021                                                                                 

Одлука о бесповратном суфинансирању активности на инвестиционом одржавању и унапређењу својстава зграда и мере енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова на територији општине Алексинац("Службени лист општине Алексинац", број 23/21)

Програм суфинансирања енергетске санације породичних кућа (соларни панели) који споводи општина Алексинац  у 2021. години ("Службени лист општине Алексинац", број 24/21)

Правилник о суфинансирању мера енергетске санације породичних кућа (соларни панели) на територији општине Алексинац у 2021. години ("Службени лист општине Алексинац", број 24/21) - ВАН СНАГЕ

 
 
 

Јавни позив за учешће привредних субјеката у спровођењу мере енергетске санације у домаћинствима путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе на територији општине Алексинацза учешће привредних субјеката у спровођењу мере енергетске санације у домаћинствима путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе на територији општине Алексинац

 

Прилог 1 - ПРИЈАВА НА ЈАВНИ ПОЗИВ

 

Прилог 2 - ИЗЈАВА

 

Прилог 3 - КРИТЕРИЈУМИ И НАЧИН БОДОВАЊА ЗА ОЦЕНУ ПРИЈАВЕ

РЕШЕЊЕ О ОДБАЦИВАЊУ ПРИЈАВЕ

ПРЕЛИМИНАРНА ЛИСТА ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА (ДИРЕКТНИХ КОРИСНИКА) У СПРОВОЂЕЊУ МЕРЕ ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ У ДОМАЋИНСТВИМА ПУТЕМ УГРАДЊЕ СОЛАРНИХ ПАНЕЛА ЗА ПРИЗВОДЊУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА СОПТСТВЕНЕ ПОТРЕБЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ

2022                                                                                

10.01.2022. ОДЛУКА О ИЗБОРУ ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА (ДИРЕКТНИХ КОРИСНИКА) У СПРОВОЂЕЊУ МЕРЕ ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ У ДОМАЋИНСТВИМА ПУТЕМ УГРАДЊЕ СОЛАРНИХ ПАНЕЛА ЗА ПРОИЗВОДЊУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА СОПСТВЕНЕ ПОТРЕБЊ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ

23.05.2022. ПРАВИЛНИК 1- ЈП1/22О СУФИНАНСИРАЊУ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ ПОРОДИЧНИХ КУЋА И СТАНОВА,КОЈЕ СЕ ОДНОСЕ НА УНАПРЕЂЕЊЕ ТЕРМИЧКОГ ОМОТАЧА, ТЕРМОТЕХНИЧКИХИНСТАЛАЦИЈА И УГРАДЊЕ СОЛАРНИХ КОЛЕКТОРА ЗА ЦЕНТРАЛНУ ПРИПРЕМУПОТРОШНЕ ТОПЛЕ ВОДЕПО ЈАВНОМ ПОЗИВУ УПРАВЕ ЗА ПОДСТИЦАЊЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЕНЕРГЕТСКЕЕФИКАСНОСТИ ЈП1/22

    Соларни панели из 2021. - део за грађане                                                                                

09.06.2022  - ОДЛУКА О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНИХ ПОЗИВА

09.06.2022  ЈАВНИ ПОЗИВ

09.06.2022 ПРИЛОГ 1 - ПРИЈАВНИ ОБРАЗАЦ

09.06.2022 ПРИЛОГ 2 - ЛИСТА ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА

09.06.2022 ПРИЛОГ 3 - КРИТЕРИЈУМИ

09.06.2022 ПРИЛОГ 4 - ОПШТИ УСЛОВИ БРОШУРА

09.06.2022 ПРИЛОГ 5 - БРОШУРА ЗА ДОМАЋИНСТВА

09.06.2022 ПРИЛОГ 6 - КОПИЈА РАЧУНА СА ОБЕЛЕЖЕНОМ ОДОБРЕНОМ СНАГОМ

09.06.2022 ПРИЛОГ 7 - МОДЕЛ УГОВОРА О ПОТПУНОМ СНАБДЕВАЊУ  СА НЕТО МЕРЕЊЕМ 1

09.06.2022 ПРИЛОГ 8 - ИЗЈАВА ЗА ПРЕУЗИМАЊЕ ИНФОРМАЦИЈА ОД ВАЖНОСТИ ЗА ЈАВНИ КОНКУРС

09.06.2022 ПРИЛОГ 9 - САГЛАСНОСТ

Енергетска санација објеката у 2022. - део за привредне субјекте                                                        

10.06.2022. ОДЛУКА О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ПОЗИВА

10.06.2022.  ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ 1-ЈП1/22 ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА У СПРОВОЂЕЊУ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ ПОРОДИЧНИХ КУЋА И СТАНОВА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ - СВИ ПРИЛОЗИ СУ САСТАВНИ ДЕО ЈАВНОГ ПОЗИВА

 

 

The Best betting exchange http://f.artbetting.netby ArtBetting.Net
All CMS Templates - Click Here