Штампа

Одржана 34. седница Општинског већа

VECE 2014 34Јуче је у просторијама зграде Општинске управе одржана 34. седница Општинског већа општине Алексинац. Седницом је председавао председник Општине Ненад Станковић, а на дневном реду нашло се 15 тачака.

Између осталог, на седници је усвојен Нацрт Одлуке о приступању изради Локалног акционог плана запошљавања за 2014. годину, којим је предвиђено да се средства предвиђена за ову намену усмере ка финансирању јавних радова и планова самозапошљавања. Веће је усвојило и Нацрт Закључка о прибављању непокретности у јавну својину општине Алексинац, као и Нацрт Решења о формирању Комисије за спровођење поступка прибављања непокретности и отуђење непокретности из јавне својине.

Поред тога, на седници су усвојени предлози Јавних позива за финансирање (или суфинансирање) Програма/пројеката удружења грађана у следећих 5 области: 1) културно – уметничка друштва; 2) цркве и верске заједнице; 3) култура; 4) физичка култура (спорт); 5) борачко-инвалидска заштита, МНПЛ, савези глувих и слепих, пензионерске организације и остала удружења грађана. У питању је значајно другачији начин финансирања удружења грађана који би требало да обезбеди њихово знатно објективније и транспарентније финансирање, а знатно мање простора за протекцију. Такође, њиме је предвиђен и детаљан поступак употребе и правдања одобрених средстава. Удружења која не успеју да на адекватан начин оправдају средства неће моћи да конкуришу наредне године. Рок за пријављивање на ове јавне позиве је 15 дана, и он почиње да тече од данас, 23.1.2014.