Пратите нас на друштвеним мрежама
facebook-icon      skype-icon      twitter-icon      youtube-icon   
Штампа

ЈАВНЕ НАБАВКЕ 2024

Заштита имовине - обезбеђење Позив за доставу понуде
Израда пројектне документацију за израду путног објекта на КП.БР.3431 КО Добрујевац ради заштитите општинског пута Катун - Станци Позив за доставу понуде
Сервис аутомобила Позив за доставу понуде
Услуге одржавања софтвера за Опис Позив за доставу понуде
Санација и адаптација подрумских просторија и рекострукција школског дворишта у ОШ"Смех и суза"

Позив за доставу понуде - измењен

Позив за доставу понуде

Осигурање путева Позив за доставу понуде
Осигурање запослених Позив за доставу понуде
Услуге превоза радника Позив за доставу понуде
Осигурање зграде и опреме Позив за доставу понуде
Набавка и уградња столица на Градском стадиону у Алексинцу Позив за доставу понуде
Геодетске услуге Позив за доставу понуде
Извођење радова на уређењу предње фасаде Дома културе у Доњем Љубешу Позив за доставу понуде
Извођење радова на постављању ограде ОШ"Вук Караџић" истурено одељење у Прћиловици Позив за доставу понуде
Извођење радова на замени столарије ОШ"Стојан Живковић Столе - истурено одељење у Горњој Пешчаници Позив за доставу понуде
Поправка Дома културе у Кулини/замена столарије Позив за доставу понуде
Осигурање возила Позив за доставу понуде
Изградња дечијег игралишта "Мини - Пич" у Краљеву Позив за доставу понуде
Набавка тонера Позив за доставу понуде
Изградња и опремање дечијег игралишта  у ОШ "Јован Јовановић Змај" на Ал. Руднику Позив за доставу понуде
Набавка горива Позив за доставу понуде
Одржавање атарских путева у месним заједницама Позив за доставу понуде
Одржавање и уређење мобилијара Позив за доставу понуде
Услуге чишћења

Позив за доставу понуде

Позив за доставу понуде

Поправка расвете на игралишту у Доњем Адровцу Позив за доставу понуде
                                          Набавка клупа                                                 Позив за доставу понуде