Пратите нас на друштвеним мрежама
facebook-icon      skype-icon      twitter-icon      youtube-icon   
Штампа

ЈАВНА РАСПРАВА

ИЗВЕШТАЈ СА ЈАВНЕ РАСПРАВЕ О НАЦРТУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ ЗА 2024. ГОДИНУ

ИЗВЕШТАЈ СА ЈАВНЕ РАСПРАВЕ О НАЦРТУ ОДЛУКЕ О НАКНАДАМА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ ПУТЕВА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ

ЗАКЉУЧАК О СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНЕ РАСПРАВЕ О НАЦРТ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ ЗА 2024 . ГОДИНУ

НАЦРТ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ ЗА 2024 . ГОДИНУ

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ НАЦРТА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ ЗА 2024. ГОДИНУ

Образац за прикупљање предлога и сугестија на Нацрт Одлуке о буџету oпштине Алексинац за 2024. годину

 

ЗАКЉУЧАК О УПУЋИВАЊУ НА ЈАВНУ РАСПРАВУ НАЦРТ ОДЛУКЕ О НАКНАДАМА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ ПУТЕВА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ НАКНАДАМА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ ПУТЕВА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ

ОДЛУКA О НАКНАДАМА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ ПУТЕВА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ

 

ИЗВЕШТАЈ СА ЈАВНЕ РАСПРАВЕ О НАЦРТУ ОДЛУКЕ О ПРОМЕНИ СТАТУТА ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ

ЗАКЉУЧАК О УПУЋИВАЊУ НА ЈАВНУ РАСПРАВУ НАЦРТА ОДЛУКЕ О ПРОМЕНИ СТАТУТА ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ

НАЦРТ ОДЛУКЕ О ПРОМЕНИ СТАТУТА ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ

ИЗВЕШТАЈ СА ЈАВНЕ РАСПРАВЕ НАЦРТА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ ЗА 2023.ГОДИНУ

ЗАКЉУЧАК О СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНЕ РАСПРАВЕ О НАЦРТ ОДЛУКЕ ОБУЏЕТУ ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ ЗА 2023. ГОДИНУ

НАЦРТ ОДЛУКЕ ОБУЏЕТУ ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ ЗА 2023 . ГОДИНУ

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ НАЦРТА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ ЗА 2023. ГОДИНУ

Образац за прикупљање предлога и сугестија на Нацрт Одлуке о буџету oпштине Алексинац за 2023. годину

ИЗВЕШТАЈ СА ЈАВНЕ РАСПРАВЕ O НАЦРТУ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ВИСИНИ И НАЧИНУ ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ

ИЗВЕШТАЈ СА ЈАВНЕ РАСПРАВЕ НАЦРТА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ ЗА 2022. ГОДИНУ

З А К Љ У Ч А К О УПУЋИВАЊУ НА ЈАВНУ РАСПРАВУ НАЦРТА ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ВИСИНИ И НАЧИНУ ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ

О Д Л У К А О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ВИСИНИ И НАЧИНУ ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ

НАЦРТ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ ЗА 2022. ГОДИНУ

АКЦИОНИ ПЛАН ЗА УНАПРАЂЕЊЕ РОДНЕ РАВНОПРАВНОСТИ 2021 - 2025

ОБРАЗАЦ ЗА СУГЕСТИЈЕ - РОДНА РАВНОПРАВНОСТ

НАЦРТ ПЛАНА РАЗВОЈА ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ 2021-2028

ОБРАЗАЦ ЗА СУГЕСТИЈЕ - ПЛАН РАЗВОЈА

 НАЦРТ ПЛАНА ОДРЖИВЕ УРБАНЕ МОБИЛНОСТИ 2021 - 2030

ОБРАЗАЦ ЗА СУГЕСТИЈЕ - ПЛАН ОДРЖИВЕ УРБАНЕ МОБИЛНОСТИ

ЛОКАЛНИ АКЦИОНИ ПЛАН ЗА МЛАДЕ ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ 2021 – 2026. ГОДИНЕ

ЛАП Алексинац - НАЦРТ

Извештај са јавне расправе

Образложење 2021

Образац за прикупљање предлога и сугестија

Одлука о буџету за 2021

Јавна расправа одлуке о буџету

Извештај са јавне расправе о нацрту одлуке о буџету општине Алексинац за 2020. годину

Закључак о упућивању на јавну расправу нацрта одлуке о буџету општине Алексинац за 2020. годину

НАЦРТ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ ЗА 2020. ГОДИНУ

Одлука о накнадама 2019 са тарифама

Закључак

Извештај са јавне расправе